Flødevigen

Temperatur- og saltholdighetsmålinger i Flødevigen (Skagerrakkysten)

Målinger av temperatur i sjøen i Flødevigen ble startet opp i 1919 i 0, 1 og 19 m dyp. Til å begynne med var frekvensen nokså ujevn, men fra 1924 ble ble det foretatt tilnærmet daglig i 0 og 1 m dyp. I 19 m dyp ble det tatt hyppige målinger fra 1933 (>200) og tilnærmet daglige målinger fra 1947. Måleprogrammet ble utvidet med daglige målinger i 75 m i 1975. Temperaturmålingen har blitt foretatt med vanlig termometer i hele perioden kl 9 om formiddagen (kl 10 sommertid). Måling av saltholdligheter foretatt i samme samme dyp og frekvens som temperaturmålingene. Målingene er utført med med aerometer (måling av tetthet), som er en nokså grov målemetode.

Målinger utført frem til 2008 kan lastes ned her

Fra 2009 er det foretatt kontinuerlige elektroniske målinger av temperatur og saltholdighet i sjøen i 1, 19 og 75 m dyp, samt lufttemperatur og vindretning og vindstyrke.

Klikk her for pågående temperaturdata fra Flødevigen:

Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: post@hi.no

© Havforskningsinstituttet 2022