Sigurd Heiberg Espeland

Telephone: 41426743
Department: Fiskeridynamikk

Arbeider med

 • Aktiv forvaltning av marine verdier – lokalt tilpasset forvaltning.
 • Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper.
 • Leppefisk Skagerrakkysten

Curriculum Vitae

 • Utdannelse:
  2010: Philosophiae doctor (PhD), Universitetet i Oslo, Biologisk institutt. Avhandlingens tittel: ”Connectivity mechanisms in a population complex of coastal cod”.

  2002: Cand. Scient (tilsvarer Master), Hovedfag Universitetet i Oslo, Biologisk institutt. Oppgave: ”Long term movement patterns and area utilization by coastal cod (Gadus morhua L.).”

  2000: Cand. Mag (tilsvarer Bachelor), Universitetet i Oslo. Med kurs i: Biologi, Mattematikk, Statistikk, Kjemi, Astronomi, Psykologi.

 • Vitenskapelige publikasjoner i peer-review tidskrifter:
  Espeland, S. H., Gundersen, A. F., Olsen, E. M., Knutsen, H., Gjosaeter, J. and Stenseth, N. C. (2007). Home range and elevated egg densities within an inshore spawning ground of coastal cod. ICES Journal of Marine Science 64 (5): 920-928.

  Knutsen, H., Olsen, E. M., Ciannelli, L., Espeland, S. H., Knutsen, J. A., Simonsen, J. H., Skreslet, S. and Stenseth, N. C. (2007). Egg distribution, bottom topography and small-scale cod population structure in a coastal marine system. Marine Ecology Progress Series 333: 249-255.

  Jorde, P. E., Knutsen, H., Espeland, S. H. and Stenseth, N. C. (2007). Spatial scale of genetic structuring in coastal cod Gadus morhua and geographic extent of local populations. Marine ecology progress series 343: 229-237.

  Espeland, S. H., Olsen, E. M., Knutsen, H., Gjøsæter, J., Danielssen, D. and Stenseth, N. C. (2008). New perspectives on fish movement: kernel and GAM smoothers applied to a century of tagging data on coastal cod. Marine ecology progress series 372; 231-241.

  Espeland, S. H., Thoresen A. G., Olsen, E. M., Stige, L. C., Knutsen, H. and Stenseth, N. C. (2010.). Diel vertical migration patterns in juvenile cod from the Skagerrak coast. Marine ecology progress series 405: 29-37.

  Cianelli, L., Knutsen, H., Olsen, E. M., Espeland, S. H., Asplin, L., Jelmert, A., Knutsen, J. A. and Stenseth. N. C. (2010).  Maintenance of small-scale population structure in a marine population in relation to water circulation and egg characteristics). Ecology 9: 2918-2930.

  Lund, M. B. Olsen, E. M., Espeland, S. H. and Stenseth, N. C. (2011) Life-history of fjord cod from Skagerrak in 1905 compared to the early 2000’s. Marine ecology progress series 424: 169-17.

  Knutsen, H., Olsen, E. M., Jorde, P. E., Espeland, S. H. and Stenseth, N. C. (2011) Are low but statistical significant levels of genetic differentiation in marine fishes “biologically meaningful”? A case study of coastal Atlantic cod. Molecular Ecology 20(4): 768-783.

  Bekkby, T., Moy, F.E., Olsen, H., Rinde, E., Bodvin, T, Bøe, R., Steen, H., Grefsrud, E.S., Espeland, S.H., Pedersen, A., Jørgensen, N.M. (2012). The Norwegian Program for Mapping of Marine Habitats – Providing Knowledge and Maps for ICZMP. Chapter 2, page 21-30 in: Moksness, E., Dahl, E. and Støttrup, J. (Eds.) Global Challenges in Integrated Coastal Zone Management. Wiley-Blackwell Ltd. ISBN ISBN: 978-0-470-65756-0.

  Moland E, Olsen EM, Knutsen H, Garrigou P, Espeland SH, Kleiven AR, Andre´ C, Knutsen JA. (2013). Lobster and cod benefit from small-scale northern marine protected areas: inference from an empirical before–after control-impact study. Proc R Soc B 280(1754) DOI:10.1098/rspb.2012.2679

  Fernández-Chacón A, Moland E, Espeland SH, Olsen EM (2015). Demographic effects of full vs. partial protection from harvesting: inference from an empirical before–after control-impact study on Atlantic cod. Journal of applied ecology doi: 10.1111/1365-2664.12477.

  Espeland, S. H., Albretsen J, Olsen EM, Bodvin T (2015). Modelling drift of pelagic offspring: the importance of egg surveys in providing a realistic model initialization. ICES journal of marine science doi:10.1093/icesjms/fsv134

  Kleiven, A. R., Fernandez-Chacon, A., Nordahl, J. H. Moland, E., Espeland, S. H., Knutsen, H., Olsen, E. M. (2016). Harvest Pressure on Coastal Atlantic Cod (Gadus morhua) from Recreational Fishing Relative to Commercial Fishing Assessed from Tag-Recovery Data. PLOS ONE  11 (3)  DOI: 10.1371/journal.pone.0149595

 • Rapporter:
  Espeland, S. H., Albretsen, J., Dahle, G., Asplin, L., Olsen, T., Olsen E. M., Simonsen, J. H. og  Bodvin, T. (2010). Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype  terskler, åpne havbukter og sund. Fisken og havet nr 1/2010.

  Espeland, S. H., Nedreaas, K., Mortensen, S., Skiftesvik, A. B., Agnalt, A-L., Duriff, C.,  Harkestad, L. S.,  Karlsbakk, E., Knutsen, H., Thangstad, T., Jørstad, K., Bjordal, Å. og  Gjøsæter. J. (2010). Kunnskapsstatus leppefisk. Utfordringer i et økende fiskeri. Fisken og  havet nr 7/2010.

  Espeland, S. H., Albretsen, J., Nedreaas, K., Sannæs, H., Moy, F. og Bodvin, T. (2013).       Kartlegging av gytefelt. Gytefelt for kysttorsk. Fisken og havet nr 1/2013
Is this your profile? Edit your profile (login)