Utskriftsvennlig versjon

Resultater og veien videre

Forundersøkelser i 2007:

I 2007 ble det gjennomført en forundersøkelse for å teste fangstdagbøkene i samarbeid med tre rorbuer i Øygarden, Hordaland:
- En student fra Universitetet i Bremen (Stephanie Borchardt) var tilknyttet prosjektet via Leonardo-stipend fra EU for å skrive diplomoppgave
- Turister i øygarden førte daglige fangstdagbøker
- Turister målte lengde og vekt av torsk og sei som del av diplomoppgaven

Pilotprosjekt 2008

  • I løpet av pilotprosjektet i 2008 ble det utviklet standardisert fangstdagbokskjema som fylles ut av fisketurister på utvalgte rorbuer, samt utviklet en bedriftsdatabase og en fangstdatabase for å sortere og lagre data i prosjektet.
  • I pilotprosjektet ble det etablert et samarbeid med 65 turistfiskebedrifter spredt langs hele kysten for å teste prototypen av fangstdagbokskjema under varierte forhold. De bedriftene som samarbeidet med Havforskningsinstituttet har utført et svært viktig arbeid i den første delen av prosjektet. Dette gjelder for rapportering av data om fangst og innsats.
  • Etablert samarbeid med den Indre Kystvakten for å samle inn data via intervju av aktive fisketurister som kan brukes til å kvantifisere fiskeinnsatsen i den uformelle sektoren.
  • Vi fikk inn over 800 fangstdagbokskjema i løpet av pilotprosjektet
  • Utarbeidet en rapport til Norges Forskningsråd, der pilotprosjektet har blitt oppsummert og veien videre lagt frem.

Hovedprosjektet 2009

I denne delen av prosjektet vil vi teste ut en rapporteringsform der bedriftene rapporterer fra tilfeldig utvalgte uker i løpet av året.
91 bedrifter deltok i hovedprosjektet. 38 av disse er bedrifter som også var med på pilotprosjektet, mens 53 bedrifter er nye som er plukket ut ved hjelp av tilfeldig utvalg. (Seoversikt over bedriftene i hovedprosjektet.)

Det ble arbeidet med å utvikle metodikk for å estimere fangster gjort av turister som leier hos bedrifter som ikke samarbeider direkte.I prosjektet ble det arbeidet videre med Indre Kystvakten for å kvantifisere andel fisketuristere versus andel fritidsfiskere.

Prosjektets sluttfase 2010

I prosjektets sluttfase blir fangstdataene analysert og presentert i en rapport i månedskiftet mai/juni 2010. Prosjektet ble evaluert på turistfiskemøtet arranget på Havforskningsinstituttet 4. og 5. februar. Bedrifter fra hovedprosjektet, NORUT, Fiskeridirektoratet og forskningsgruppen på prosjektet oppsummerte, evaluerte og diskuterte turistfiskeprosjektet. Vi jobber for å videreføre turistfiskeprosjektet med nye finansieringsmidler. Målet er å samarbeide med et knippe bedrifter om registrering av fangster og innsamling av biologiske prøver.

Kontakt

Prosjektleder
Jon Helge Vølstad
Tlf. 55 23 84 11

Lurer du på noe?

Spørsmål om registrering og om prosjektet generelt kan sendes til turistfiske@imr.no.