Hva er turistfiskeprosjektet?

Havforskningsinstiuttet forsker også på turistfiske. Et 3-årig forskningsprosjekt har som mål å utvikle metodikk for kartlegging av turistfiskere langs norskekysten. Havforskningsinstituttet har gjennom dette prosjektet etablert et samarbeid med rorbuanlegg  og andre bedrifter som tilbyr overnatting og utleie av båter til fisketurister for å øke kunnskapen om kystfiskeriet. Turistfiskebedrifter bidrar ved at fisketuristene selv registrerer på et skjema, kalt en fangstdagbok, hvor mye de fisker hver dag.  Les mer

Bakgrunn

Hvor mye fisk er det i havet? Hvor mye kan vi høste av havets rikdom og likevel forvalte den på en god måte? For å kunne gi gode råd om fiskeri, trenger vi informasjon om hvor mye fisk som tas ut og hvordan fiskebestandene utvikler seg. Det er mange ulike faktorer som spiller inn for svingninger i fiskebestandene. Endringer i fangster gir er en indikator for bestandssvingninger. Over år vil fangstdataene gi kurver som viser hvordan bestandene utvikler seg: om de går opp eller ned, eller holder seg stabile. Da kan tiltak settes inn når det blir nødvendig, slik at kommende generasjoner også kan få oppleve å spise fisk de selv har hentet ut fra et rikt og levende hav.
 

[30.09.09]
les mer

Hvem er "fisketuristene"?

Hvem er "Fisketuristene"? Langs kysten og i fjordene har vi ved siden av yrkesfiskere også fritidsfiskere, som representerer en stor og variert gruppe, og er dermed utfordrende å få oversikt over. Et segment av fritidsfiskere er fisketurister. Fisketurister er i denne sammenhengen definert som både norske og utenlandske turister som bor på et overnattingssted og leier en båt for å dra ut for å fiske.

[24.03.10]

Kontakt

Prosjektleder
Jon Helge Vølstad
Tlf. 55 23 84 11

Lurer du på noe?

Spørsmål om registrering og om prosjektet generelt kan sendes til turistfiske@imr.no.

Sluttrapport

Prosjektets sluttrapport kan du lese her
NB: Kun på engelsk

Om prosjektet

Turistfiskeprosjektet ledes av Havforskningsinstituttet, som med sine nærmere 700 ansatte er det største marine forskningsmiljøet i Norge. Instituttets hovedansvar er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i norske kyst-og havområder. Rundt halvparten av virksomheten er finansiert av Fiskeri-og kystdepartementet.