Utskriftsvennlig versjon

Lenker

NHO - reiseliv
Er en arbeidsgiver- og næringslivsorganisasjon for reiselivsnæringene i Norge og har opprettet nettstedet fisketurisme.no.

Fisketurisme.no
NHO Reiseliv sin portal for fisketurismebedrifter. Portalen er rammen rundt NHO Reiseliv sitt klassifiseringssystem for fisketurismebedrifter.

Statistisk sentralbyrå
Gir deg statistikk over blant annet jakt og fritidsfiske.

Fiskeridirektoratet
Skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

Fiskeri- og kystdepartementet
Har skrevet litt om både fritidsfiske, turistfiske og kystkultur.

NORUT

Kontakt

Prosjektleder
Jon Helge Vølstad
Tlf. 55 23 84 11

Lurer du på noe?

Spørsmål om registrering og om prosjektet generelt kan sendes til turistfiske@imr.no.