Repvåg fjordhotell

Foto: Harald Næss
Utskriftsvennlig versjon

Om prosjektet

Hovedmål

 • Kvantifisere fiskeinnsatsen, mengden, og artsammensetningen av  fangstene tatt av fisketurister i norske kystfarvann
 • Utforme en rapporterings- og kartleggingsmetode som vil være kostnadseffektiv og gi pålitelige data om:
 1. gjennomsnittlig fangst per dag for alle fisketurister per sesong og region
 2. vekt av de årlige totalfangstene av torsk og andre viktige arter tatt av fisketurister i hver region
   

Turistfiskeundersøkelsen har som mål å utvikle metoder som kan dekke alle sektorer

 • Registrerte fisketurismebedrifter som samarbeider med Havforskningsinstituttet og samarbeidspartnerne våre:
  - Målsetning er at disse rapporterer totale fangster og innsats regelmessig gjennom sesongen, enten som en census, eller for representative områder og tidsperioder.
 • Registrerte fisketurismebedrifter som ikke samarbeider direkte på prosjektet:
  - Fangster kan estimeres via representative prøveundersøkelser.
 • Den uformelle sektoren (for eksempel fisketurister som leier bosted hos private, bor på  campingplass, eller i egen bobil):
  - Kan kvantifisere innsatsen gjennom spørreundersøkelser i felten (f.eks. med hjelp fra kystvakten).
 • Kan under visse antakelser estimere totalfangster ved å multiplisere fiskeinnsatsen med gjennomsnittlig fangst per enhet innsats fra andre sektorer  

Kontakt

Prosjektleder
Jon Helge Vølstad
Tlf. 55 23 84 11

Lurer du på noe?

Spørsmål om registrering og om prosjektet generelt kan sendes til turistfiske@imr.no.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom:

Samarbeid

Prosjektet utføres i nært samarbeid med NORUT, som utfører en egen undersøkelse for å kartlegge de økonomiske ringvirkningene av turistfiske.

Prosjektnavn

Tittelen på prosjektet er:
"Fiskeressursene  på  kysten:  grunnlaget for  turistfisket  og  turistfiskenæringen".