Utskriftsvennlig versjon

Hva er turistfiskeprosjektet?

"Fiskeressursene på kysten: grunnlaget for turistfisket og turistfiskenæringen" er et 3-årig forskningsprosjektet, hvis mål er å utvikle metodikk for kartlegging av turistfiskere langs norskekysten. Havforskningsinstituttet har gjennom dette prosjektet etablert et samarbeid med rorbuanlegg og andre bedrifter som tilbyr overnatting og utleie av båter til fisketurister for å øke kunnskapen om kystfiskeriet. Turistfiskebedrifter bidrar ved at fisketuristene selv registrerer på et skjema, kalt en fangstdagbok, hvor mye de fisker hver dag. Utleier sender inn fangsdagbøkene samt oversikt over antall båter de har hatt til utleie. All informasjon blir behandlet med full konfidensialitet og blir utelukkende brukt til forskningsformål. Nøyaktig utfylte fangstdagbøker gir forskerne verdifull informasjon de kan bruke for å utvikle metoder for beregning av fiskebestandene.

Kontakt

Prosjektleder
Jon Helge Vølstad
Tlf. 55 23 84 11

Lurer du på noe?

Spørsmål om registrering og om prosjektet generelt kan sendes til turistfiske@imr.no.