Hopp til hovedteksten
Trål på vei opp
Trål på vei opp.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Sortere, veie og måle fangsten

Når planktontrålen kommer opp på dekk, samler det seg gjerne flere som er spente på hva fangsten inneholder. For å ende opp med nøyaktige estimater, må fangsten måles, veies og sorteres – gjerne så raskt som mulig.

 
Trålen har gjerne vært nede til 1000 meter og vært ute i en times tid. Mens den er ute i sjøen måler et ekkolodd i åpningen på trålen, et såkalt tråløye, hvor stor åpning er. Dette brukes til å regne ut hvor stort volum vann trålen har gått igjennom for å fange det som kommer på dekk i trålposen. 
 
Når forskerne vet hva de har fanget og volumet de har fanget det i, kan de regne ut antall og vekt av arter fordelt på kubikkmeter (eller andre volumenheter). 
 
Maneter

De største organismene sorteres ut først. Blant manetene er det mye av typen Atolla og Periphylla periphylla.

Foto: Kjartan Mæstad
 
Basert på gjentatte repetisjoner av denne øvelsen kan forskerne sammenligne fordelingen av arter i ulike havområder. 
 
Denne videoen er en blanding av timelapse-fotografering (bilder tatt med noen sekunders mellomrom) og video. Den tar for seg det viktige sorteringsarbeidet i planktonlaboratoriet på ”G.O. Sars”.
 
Hval

Igår kveld, like ved den lille holmen Kolbeinsey som ligger langt ute i havet nord for Island, komvi over en flokk knølhval som beitet på krill. 

Foto: Lars-Johan Naustvoll
 
Toktkart 7. juni

Toktkart 7. juni

 

 

Slik kan du følge toktet:

Første del av toktet har hatt en egen toktnettside, facebookside og twitterfeed.

Formidlingen fra første halvdel av toktet var rettet mot elever i videregående skole. Opptak av av direktesendingene, blogg og mere til fra første halvdel er tilgjengelig på toktnettsiden som det er lenke til over.

På andre halvdel av toktet publiseres toktdagbøker under menyen til venstre på denne siden. Det legges også ut bilder på instituttets facebooksider.

Om EURO-Basin

Dette transatlatlantiske toktet er en del av EU-prosjektet EURO-basin (European basin-scale analysis, synthesis & integration). Prosjektets mål er å bedre forståelsen av sammenhengene i økosystemene slik at vi bedre kan forvalte dem på en bærekraftig måte. Mer om EURO-basin (eksterne nettsider på engelsk