Hopp til hovedteksten
DSC_8005.jpg

På langs gjennom økosystemene

Når forskningsfartøyet ”G.O Sars” drar frem og tilbake over Atlanterhavet i mai og juni, får forskerne anledning til å undersøke prosessene i fire økosystemer omtrent samtidig; det i Norskehavet, Islandshavet, Irmingerhavet og Labradorhavet.  Å følge omtrent i vikingenes tusen år gamle fotefar gir forskerne muligheten til å studere kjente havområder på en uvanlig måte.

les mer

Havområdene

Beskrivelse av de fire havområdene som blir studert på dette toktet.

les mer

Hva det er som driver dynamikken i økosystemene?

Sentrale elementer i marine økosystems struktur og funksjon er interaksjoner mellom organismene som danner grunnlaget for energi- og biomassestrømmen mellom de forskjellige trofiske nivåene og resulterer i en trofisk pyramide med stor biomasse av planteplankton og avtagende biomasse oppover i næringskjeden. 

les mer

Slik kan du følge toktet:

Første del av toktet har hatt en egen toktnettside, facebookside og twitterfeed.

Formidlingen fra første halvdel av toktet var rettet mot elever i videregående skole. Opptak av av direktesendingene, blogg og mere til fra første halvdel er tilgjengelig på toktnettsiden som det er lenke til over.

På andre halvdel av toktet publiseres toktdagbøker under menyen til venstre på denne siden. Det legges også ut bilder på instituttets facebooksider.

Om EURO-Basin

Dette transatlatlantiske toktet er en del av EU-prosjektet EURO-basin (European basin-scale analysis, synthesis & integration). Prosjektets mål er å bedre forståelsen av sammenhengene i økosystemene slik at vi bedre kan forvalte dem på en bærekraftig måte. Mer om EURO-basin (eksterne nettsider på engelsk