Hopp til hovedteksten
Fagsenteret
Utskriftsvennlig versjon

Tokt med FF Dr. Fridtjof Nansen

Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid gjennomfører årleg ulike tokt med forskingsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen. Tokta føregår i all hovudsak i Asia og langs Afrikakysten.

Tokta har som mål å produsere informasjon om det marine miljø, status og fordeling av marine ressursar i desse farvatna. Innhenta informasjon vert mellom anna brukt for å kunne gi umiddelbare forvaltingsråd.

Finn ut meir om tokta og les toktdagbøkene frå tokta med FF Dr. Fridtjof Nansen