Hopp til hovedteksten
Ken_McKenzie_nett.jpg
Forsker Ken McKenzie fra Skottland sammen med noe av utstyret som blir brukt til å analysere parasitter hos fisk og krepsdyr i Barentshavet.
Foto: Per Arneberg
Utskriftsvennlig versjon

Vet lite om parasitter

Parasitter kan utgjøre opptil halvparten av alle artene i et økosystem og ha stor innflytelse på den helhetlige dynamikken i systemene. Likevel kjenner vi lite til hvilke parasitter som finnes i Barentshavet og langt mindre hvilken betydning de har i økosystemet.

Et av målene med Tibia-prosjektet er å fylle ut denne hvite flekken på kartet. I første omgang skal vi kartlegge en del av de parasittene som finnes i havområdet. Rundt en fjerdedel av det vitenskapelige personalet på toktet var avsatt til denne oppgaven, med egne forskere fra Havforskninga og gjesteforskere fra universitetene i Aberdeen, Santa Barbara i California og Fairbanks i Alaska.

Grundig undersøkt

Alle mulige dyr som kom opp med trål og planktonnett ble undersøkt for parasitter, fra små dyreplankton til 20 kilos steinbit, i alt over 900 dyr fra 70 arter. I tillegg ble over 300 liter vann fra ulike dyp filtrert for å fange bakterier og virus.

Mens forekomst av virus og bakterier skal analyseres ved hjelp av DNA-sekvensering og resultatene vil være klare først om noen måneder, er funnene fra de øvrige parasittundersøkelsene klare. De viser for det første at parasitter er utbredt i Barentshavet, som i alle andre økosystem. Videre ser vi antydning til at infeksjonsgrad varierer betydelig mellom forskjellige grupper.

 

Gregariner_Ganymedes_i_tarmen_pa_Themisto_abyssorum_Amphipoda_nett.jpg

Mikroskopbilde av parasitten Gregariner (Ganymedes). Funnet  i tarmen på Themisto abyssorum (Amphipode/tangloppe)

Foto: Egil Karlsbakk

 

Lite i fisk, mye i krill

Mens vi for eksempel fant lite parasitter i de 20 fiskeartene vi så på, var omtrent all krill som ble undersøkt infisert med en eller to parasittarter. Reker var derimot mindre infisert, mens amfipodene (tanglopper) lå et sted midt i mellom.

Disse resultatene gir et lite innblikk i Barentshavets parasitter. Videre undersøkelser vil fylle ut dette bildet og gi et bedre grunnlag for å forstå hvilken rolle parasitter spiller i økosystemet i Barentshavet. Er for eksempel arter som lever i svært tette bestander, som krill, mer utsatt for å bli påvirket av parasitter enn andre arter i Barentshavet? Og hva kan årsaken være til de lave infeksjonsnivåene vi finner i fisk?

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet