Hopp til hovedteksten
12_Knut_og_Petter1000.jpg
Knut Hansen og Jakob Gjøsæter trekker strandnot.
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Høsttoktet med strandnot er i gang

Perfekt toktvær med sol og østlig lett bris ga en fin start på dette tradisjonsrike toktet.

Av Øystein Paulsen, toktleder

Høsttoktet med strandnot på Skagerrakkysten startet i Torvefjorden vest for Kristiansand den 15. september. De neste tre ukene besøker vi 139 faste trekk langs hele sørlandskysten inn Oslofjorden og til Hvaler.

Formålet med toktet er å studere rekruttering av torsk og andre fisk som har oppvekstområdet i strandsonen. I tillegg tas det vanlige hydrografiske stasjoner i de fleste fjordene vi er innom, i alt 35 stasjoner. I år er det hydrografiske tilleggsundersøkelser både i Kristiansand, Risør, Grenland og i Oslofjorden.

Med på toktets første del er Knut Hansen, Jakob Gjøsæter og Øystein Paulsen. Knut og Øystein er med på hele toktet, mens Jakob får avløsing av stasjonsleder Petter Baardsen etter ei uke.

Knut har deltatt på denne turen i 30 år, og holder orden på båt og not. Jakob har vært med på deler av toktet i rundt ti år. Han har tidligere vært stasjonsleder ved Flødevigen og i tillegg vært ansvarlig for høsttoktet. Dette blir hans siste høsttokt. Litt vemodig, sier han, men det er viktig å få nye krefter inn. Øystein Paulsen har vært toktleder de siste åtte årene.

Lader med lobemanet

7_Hov-m-fisk-og-maneter.jpg

Håv med fisk og maneter.

Foto: Øystein Paulsen

Dag 2 har foregått i Topdalsfjorden ved Kristiansand. Både i Torvefjorden og i Topdalsfjorden har det vært mer lobemanet enn tidligere. Dette skaper litt problemer for oss da fisken må plukkes ut av gelemassen av maneter.
 

Sjøørret

Sjøørret.

Foto: Øystein Paulsen

Ellers er Topdalsfjorden en av de beste ørretfjordene på hele undersøkelsesstrekningen. To trekk hadde ti og tolv ørreter. Det er ikke dagligdags.

Å kaste not i Blindleia, indrefilèten av sørlandsskjærgården kan by på utfordringer.

Tredje toktdagen kommer vi inn i Aust-Agder og kaster i Lillesand kommune. Flere av trekkene er truet av bøyer, vann/kloakkledninger og bryggeanlegg. I Jakteviga, ett  av de eldste trekkene i serien, lå det plutselig for tre år siden ei bøye midt i trekket . Den hindret oss i å få tatt trekket de to påfølgende årene. Heldigvis har kommunen vært velvillig og fjernet bøye og moring før årets tokt.

Ved Fjelldalsøye, et av de andre bedre trekkene var det plutselig kommet en ny brygge i år. Heldigvis var trekket mulig å ta uten for store problemer. 19. og 20. september jobber vi i Risørfjordene. Området består av Sandnesfjorden, Sørfjorden , Nordfjorden og fire trekk i skjærgården.

16_undersokelsesomradet1000.jpg

Undersøklesesområdet for strandnottoktet

Stor 0-guppe-torsk i Risørskjærgården

Vi vet fra tidligere at 0-gruppe-torsken er større i skjærgården enn inne i fjordene. Da vi kastet på søndag ute i skjærgården i Risør viste det seg at snittet lå ganske mye høyere enn vanlig. De største individene var på 22 cm. Enten må de ha vært født tidlig eller så har de hatt veldig god næringstilgang. Vi har ikke fått sjekket alderen enda, men de ser uvanlig fine ut og var i god kondisjon så det er neppe 1-gruppe.