Hopp til hovedteksten
1_Knut-og-Jakob.jpg
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Strandnotundersøkelsene

Undersøkelsene langs kysten av Skagerrak er regelmessig gjennomført hver høst siden 1919, og er en av de beste marinøkologiske seriene vi kjenner.   

Strandnotundersøkelsene, som også går under navnet "Flødevig-serien", foregår på Skagerrakkysten i september-oktober. De går for å en av de beste seriene innenfor økologisk forskning og overvåkning generelt. 

Ved hjelp av en strandnot undersøkes rundt 100 faste stasjoner på kysten fra Søgne vest av Kristiansand til svenskegrensa. Nota er om lag 40 meter lang og den fanger det som finnes over et bunnareal på nærmere 700 kvadratmeter. Fisk og alle andre dyr som blir fanget blir identifisert, talt og lengdemålt. I tillegg til observasjonene av dyrelivet tas det målinger av temperatur, saltholdighet og oksygeninnholdet i vannet. 

Siden 1919 har undersøkelsene vært ledet av tre personer:Ragnvald Løversen (1919-1968), Aadne Sollie (1969-2000) og Øystein Paulsen (2001- ). Nye nøter er laget etter de gamle tegningene. Denne kontinuiteten sikrer at undersøkelsene blir gjennomført på samme måte og at resultatene er sammenlignbare. 

Flødevig-dataene er viktige for forståelsen av variasjonen i mengden av fisk og andre dyr i gruntvannsområder langs Skagerrakkysten. De er også sentrale for å forstå de kreftene som styrer denne variasjonen, både de naturlige kreftene og menneskelig påvirkning. 

Strandnotundersøkelsene ble opprinnelig satt i gang av Gunder M. Dannevig for å se om utsetting av torskelarver hadde noen effekt. Senere har hovedformålet vært å studere rekrutteringen av torsk og annen fisk som vokser opp i strandsonen.