Hopp til hovedteksten
Bjørn Totland
Bjørn Totland får hjelp av en hånd eller to med å sette ut hydrofonbøyen
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

På kryss og tvers i seismikkområdet

Mens seismikkskipet ”Geo Pacific” går kurser på langs i Nordland VII og undersøker hva som er i formasjonene under havbunnen, går ”Håkon Mosby” på tvers og måler mengder av fisk og plankton i vannmassene. Området er stort, så dette går stort sett bra.

Men når seismikkskipet må endre kurs og vike for fiskebruk, går det heller ikke alltid etter planen for oss. Lydopptakene med hydrofoner som vi hadde satt ut akkurat på linjen som ”Geo Pacific” skal gå, blir ikke e så perfekte som de kunne blitt.

Et par ganger har seismikkskipet meldt ifra at vi har vært litt for nær dem, fordi de plukker opp vår fartøystøy, men det er stort sett uproblematisk å gå kryssende kurser. Siden fisk ofte er fordelt etter dyp blir målingene våre best dersom vi krysser dybdekonturene med våre målelinjer.

 

Hydrofonrigg

En hydrofon er til å settes i sjøen.

Foto: Kjartan Mæstad

Systematisk

Arbeidet om bord i ”Håkon Mosby” fortsetter på samme måten som før seismikken startet. Ekkolodd og sonar logger akustiske data om bunnfisk, sildestimer og plankton. Med jevne mellomrom går trålen i sjøen for å kunne sammenligne de faktiske fiskeforekomstene med det som måles på ekkoloddet. Det er også viktig å kjenne den reelle  artsblandingen, noe som ikke alltid kan skilles ut på ekkoloddet. Nederst på siden er det lenke til en kort videofilm om tråling på "Håkon Mosby".

Hydrofonbøyene går i sjøen på strategisk valgte steder og står ute et par døgn før de hentes. Data lastes ned, batterier lades opp og hydrofonene settes så ut igjen for å gjøre nye opptak. I dag tidlig har toktleder Egil Ona også lastet ned data fra en observasjonsplattform som uforstyrret har stått vel seks døgn i sjøen og observert fiskeadferd mens båten har vært i sving med andre gjøremål. Flotte data, melder toktlederen.

Sjekker fangsten

Else Holm (fra venstre), Egil Ona og John Gerhard Aasen sjekker fangsten fra et trålhal.

Foto: Kjartan Mæstad

Sammenligning

De data vi samler inn nå, skal danne grunnlaget for å si noe om hvilken skremmeeffekt seismikkskytingen har på fisk i området. Det gjøres ved å sammenligne data som ble samlet inn før seismikken startet, med data som samles inn under skytingen.

I tillegg vil fangstdata fra fem innleide fiskebåter som fisker i området på oppdrag fra Havforskningsinstituttet ventelig si noe om endringer i fangst, og hvor lang tid det tar før fisket returnerer til normalen. De startet fisket før seismikken, holder på under og skal fortsette et stykke ut på høsten etter at ”Geo Pacific” har gjort seg ferdig.

Magne Haugetun

Trålbas Magne Haugetun opererer kranen som løfter utstyr inn og ut av båten.

Foto: Kjartan Mæstad

Kontrollområde

Det er også viktig å ha kunnskap om de naturlige variasjonene i fiskeforekomstene. Om fisket i dette området hadde avtatt uansett utover sommeren, kunne seismikkskytingen få hele skylden en eventuell nedgang. For å kunne sammenligne med opplysningene som samles inn i seismikkområdet, henter vi også inn data fra et mindre kontrollområde sør for Nordland VII, hvor det ikke skytes seismikk.

Som dere kanskje skjønner har statistikerene ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen blitt rådspurt om survey-design for slike effekt studier.

 

Trål

En trål på vei ut

Foto: Kjartan Mæstad

Video om tråling på "Håkon Mosby":