Hopp til hovedteksten
Topp1a1000.jpg
Else Holm sorterer fisk på prøvetakingslabben
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Måling og veiing av fisk og annen fangst

Når trålen kommer opp, blir det liv i prøvetakingslabben. Fangsten skal sorteres, måles og veies. I tillegg må en og annen mageprøve fryses ned for seinere analyser. Det hele er gjort unna i en fei.

[28.06.09]

Det som registreres av fisk på ekkoloddene og påfølgende beregninger av fiskemengden, må med jevne mellomrom kontrolleres (se forrige toktdagbok). Dette kontrolleres ved å ta prøver av fisken med bunntrål, pelagisk trål, larve- og krilltrål eller Mocness. Alt etter hva vi er på jakt etter. Mocness blir brukt til å fange dyreplankton. Den kan styres fra båten og kan derfor ta prøver på ulike dyp. Og prøver blir det tatt til alle døgnets tider. Derfor jobber de fire ingeniørene på prøvetakingslabben på skift.

Når trålen kommer opp, er det viktig å finne ut hva fangsten består i. Det er da det blir hektisk i laboratoriet som tar fiskeprøver.

Sortering1a1000.jpg

Else Holm (fra venstre), Jarle Vedholm, Anne-Liv Johnsen og Julio Erices sorterer en fangst med mye krill

Foto: Kjartan Mæstad

Et lite liv i oljebukse

- I prøvetakingslabben er Else og Anne-Liv sjefer, begge har et lite liv bak seg i oljebukse, sier toktleder Egil Ona.

Fisken kommer inn, lempes opp på sorteringsbordet og sendes ned i korger alt etter hvilken art det er. Deretter blir den veid og målt. Langs ene veggen står et målebrett. Med noen raske trykk på brettet kan Else Holm angi hvilken art hun skal måle. Deretter merker hun av lengden på hver fisk med en magnet festet i enden av skaftet på kniven hennes. Opplysningene blir overført automatisk til datamaskinen i rommet ved siden av.

Tralut2a1000_1.jpg

En trål på vei ut.

Foto: Kjartan Mæstad


Enklere jobb

- Elektroniske målebrett gjør arbeidet mye lettere for oss. Vi slipper å skrive ned målingene og slipper å punche tallene inn etterpå. Og så er feilmarginen mye mindre, sier Holm.

Men ikke alt er like stort. Mocness kommer opp med en fangst som mest ligner på tynn, tynn rabarbrasuppe. 

Julio Erices heller hele ”suppen” igjennom silen og sitter igjen med flere kilo raudåte. Dette er en art som er mat for mange fiskeslag.

- Hver av dem er to–tre millimeter lang, så her var det mange millioner individer. Vi har lagret hele prøven på formalin og skal analysere den når vi kommer tilbake til Bergen, seier Erices.

Før du vet ordet av det, er hele kategoriseringsjobben gjort, og det eneste ingeniørene i prøvetakingsrommet har igjen å gjøre, er grundig utspyling og rengjøring av utstyret. 

Mocness_1.jpg

Julio Erices holder på å montere Mocnessen

Foto: Kjartan Mæstad