Hopp til hovedteksten
Toppbilde.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ferdig med første runde

I løpet av vel tre dager har vi kartlagt fiskeforekomstene på området Nordland VII med sonar og ekkolodd og trål. Nå skal vi gjøre samme jobben en gang til for få et best mulig bilde av fiskeforekomstene, og hvor stabile de er før seismikkanonene begynner å smelle tidlig i neste uke.

[25.06.09]

Å kartlegge fiskeforekomster med ekkolodd og sonar kalles akustisk mengdeberegning.
Forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” er utstyrt med flere ekkolodd som opererer på ulike frekvenser. Fiskearter gir ulikt ekko på forskjellige frekvenser.

SeismikkTolking500.jpg

Terje Haugland og Egil Ona tolker data fra ekkoloddene.

Travel datainnsamling

I instrumentrommet er toktleder Egil Ona og instrumentingeniørene Terje Haugland og Reidar Johannessen travelt opptatt med å studere ekkogrammene til nær sagt alle døgnets tider. Innsamlede data blir også matet inn i et avansert analyseprogram, utviklet ved Havforskningsinstituttet og Christian Michelsen Research (CMR), det såkalte ”Large Scale Survey System (LSSS). Ekkoloddene dekker bare et smalt volum stripe under fartøyet. De ser rett nedover i sjøen, mens sonaren ser utover. Den sveiper vannmassene rundt ”Håkon Mosby” og kan oppdage stimer med fisk helt opp i overflaten.

Splitbeam300.jpg

Den akustiske mengdemålingen foregår med vitenskapelige splittstråleekkolodd, som foruten å kunne måle ekkomengde også kan måle fiskestørrelse på oppløste forekomster. Når fire til seks ekkolodd sender på ulike frekvenser, kan vi også skille ulike fiskeslag og dyreplanktongrupper.

Sølvblank fisk og svart gull

Med jevne mellomrom kontrolleres registreringene på ekkoloddene og de beregningene analyseprogrammet utfører med tradisjonell prøvetaking med trål, enten bunntrål, pelagisk trål, larve- og krilltrål eller Mocness. Sistnevnte blir brukt til å fange dyreplankton og kan ta prøver på forskjellige dyp. Hva som finnes av fisk i området og hvor mye, vil ikke Ona si noe om før vi har vært over området en gang til. Da håper han å kunne ha et rimelig godt grunnlag for å kunne si noe om hva som fins av fisk, larver og plankton, før kanonene skal drønne over området for å lete etter det svarte gull.

Ekkogramtekstet800.jpg

Typisk ekkogram fra undersøkelsesområdet. Nede ved bunnen, (kraftig rød stripe) registreres en blanding av bunnfisk; vassild, hyse, torsk og sei, mens en sildestim kan sees oppe i venstre hjørnet. Stimen har nesten spist tomt for dyreplankton (blå sky) der den nettopp har vært.