Hopp til hovedteksten
Kart-Nordland-VII-HI-372.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Skremmeeffekter av seismikk

I hvilken grad skremmes ulike fiskeslag av seismikk? Hvor stor påvirkning har dette for fisket på disse artene? Hvor lang tid varer eventuelle effekter fra seismikken? Målet er å svare på disse spørsmålene når Havforskningsinstituttet i sommer skal undersøke effekter av seismisk skyting utenfor Vesterålen.

Fem fiskebåter er allerede i gang med å fiske i området der den seismiske undersøkelsen skal foregå. De kartlegger fangstgrunnlaget før seismikken begynner. To linebåter fisker blåkveite, sei lange og uer, mens tre garnbåter fisker hyse og brosme.

Fiskebåtene skal være i sving under og etter seismikkskytingen for å kunne se hvordan seismikken påvirker fangstene. De skal også se hvor lang tid det tar før fangstene normaliserer seg.

I tillegg settes det ut spesielle bøyer med hydrofoner på som tar opp lyd i nærheten av garn og linebruk. Dette vil forhåpentligvis gi innsikt i hvor sterk lyd de ulike fiskeslagene tåler fra luftkanonfeltene før fangstene reduseres.

Akustiske undersøkelser

Forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” skal kartlegge fiskeforekomstene med ekkolodd og trålprøver i hele området hvor det skal skytes seismikk og mer detaljert i områdene hvor de fem innleide fiskebåtene fisker. Dette skal gjøres før og under de seismiske undersøkelsene.

Denne kartleggingen vil vise tettheten av fisk i området før den seismiske aktiviteten starter og hvordan dette forandrer seg under seismikkskytingen. Resultatene forventes å forklare og støtte opp under resultatene fra fiskeforsøkene.

Observasjonsplattformer

Den tredje måten vi skal samle inn data på, er ved å sette ut observasjonsplattformer i sjøen. Dette er batteridrevne instrumentplattformer som er utstyrt med ekkolodd.

Den ene plattformen skal plasseres nært bunnen og ha et 120 kHz ekkolodd som ser oppover. Dette vil registrere plankton, larver og yngel.

Den andre observasjonsplattformen skal stå nært overflaten og se nedover i vannsøylen med et 38 kHz ekkolodd. Denne vil måle fisk.
Fordelen med observasjonsplattformene er at de observerer på samme stedet over lengre tid. Undersøkelser som foretas med forskningsfartøyet blir øyeblikksbilder fra stadig nye steder.

Observasjonsplattformene vil forhåpentligvis kunne vise eventuelle raske tetthetsendringer når lyden fra luftkanonene blir sterk.