Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2014

Publisert: 25.09.2014 - Oppdatert: 08.10.2014
Helmer_Hanssen_skraa_bakfra_nett.jpg

Islagt hav trenger ikke være kaldt

Mye is på havoverflaten trenger ikke bety at det er kaldt hav. Nord for Svalbard så vi is og smeltevann på havflaten, mens vi målte sju varmegrader på 30 meters dyp. Under det første toktet i prosjektet SI-Arktis var torsken den fiskearten som ble fanget flest steder. Mellom de isfrie områdene i Framstredet og de isdekkete områdene nord av Svalbard var det tydelige forskjeller i arter og mengde plankton, fisk og sjøpattedyr.

Publisert: 08.09.2014 - Oppdatert: 25.09.2014
Tanglopper_etc..jpg

Den marine brattlia vest for Svalbard

Toktet vårt observerer livet på havoverflaten (fugl og sjøpattedyr), men vi undersøker også livet i vannsøylen (plankton, maneter, fisk) og videre helt ned på bunnen (bentos og fisk).

Publisert: 31.08.2014 - Oppdatert: 25.09.2014
Blaakval.jpg

Hval, sel, sjøfugl og isbjørn

På vår vei gjennom isen har vi sett mye hval. Spesielt blåhvalen, den største av dem alle og som kan bli inntil 30 m lang, er det mye av i år. På de åtte dagene vi nå har vært ute har det blir registrert hele 25 eksemplarer av denne kjempen. Dessuten har vi så langt (per 26. aug) observert 15 vågehval, 17 finnhval, tre knølhval, én spermhval og 52 kvitnos.

Publisert: 28.08.2014
HH_traaler_i_isen.jpg

Tråling i isen

"Helmer Hanssen" er det eneste norske forskningsfartøyet som kan tråle i delvis isdekket hav, så dette er ikke noe vi pleier å gjøre på toktene våre. En stor utfordring med å tråle i isen er å unngå is i trålen.

Publisert: 27.08.2014 - Oppdatert: 25.09.2014
Toktkart_190814_lite.jpg

Framstredet er nøkkelen til Polhavet

Området vest av Svalbard heter Framstredet, og det er i dette området hovedinnstrømmingen av varmt Atlanterhavsvann fra Norskehavet til Polhavet finner sted. Denne innstrømmingen fører med seg varme, fiskelarver og plankton til Polhavet. For å forstå hvilke endringer som kan finne sted i Polhavet er det derfor viktig å vite hvordan forholdene er i Framstredet.