Hopp til hovedteksten
Helmer_Hanssen.jpg
SI-Arktis gjennomfører sitt første tokt i månedsskiftet august - september 2014 med forskningsfartøyet "Helmer Hanssen".
Foto: (Foto: Rudi Caeyers, UiT Norges arktiske universitet)
Utskriftsvennlig versjon

Strategisk initiativ Arktis

Strategisk inititativ Arktis (SI-ARCTIC) tar sikte på å kartlegge endringer i Polhavet etter hvert som isen trekker seg tilbake. SI-ARCTIC har gjennomført tokt i fire år (2014, 2015, 2016 og 2017). Toktene var fullskala økosystemtokt og brukte den samme metodikken som benyttes for eksempel under økosystemtoktene i Barentshavet.

Klimaendringene har ført til at isen i Arktis har trukket seg tilbake. I dette prosjektet ønsker havforskerne å finne ut hvilke endringer redusert isutbredelse og mer åpent vann fører til for livet i havet. Blir vannet varmt nok til at ulike organsimer trives der? Vil det bli mer planktonvekst i nord? Kommer fisk og sjøpattedyr til å vandre inn i de nye isfrie områdene? Dette er noen av spørsmålene SI_ARCTIC forhåpentligvis skal gi svar på etter at dataene er analysert og publisert.

 
Under toktene har havforskerne brukt samme metodikk som under økosystemtoktene, i tillegg til spesialundersøkelser tilpasset Polhavet. Det vil si at de har kartlagt alt fra planteplankton til hvaler og fugler, og målt pH og surhet i havet. For å ta prøver har de brukt en rekke redskaper, både planktonhåv og trål. De har også gjennomført akustiske målinger med ekkolodd og sonar, og har senket et avansert instrument (CTD) i vannet for å måle temperatur og saltholdighet. Forskerne har også tatt prøver og analysert næringssalter og planteplankton, og de har tatt prøver av organismene som lever på havbunnen. 

Fakta om økosystem

Et økosystem kan defineres som “et dynamisk kompleks av planter, dyr og mikroorganismer som i samspill med det ikke-levende miljø utgjør en funksjonell enhet”.

Rammebetingelsene for økosystemet legges av det fysiske miljøet, som inkluder bunndyp og -type samt havets egenskaper i form av temperatur, salt og strøm. Geografisk beliggenhet er dessuten avgjørende for grad av sesongvariasjon i for eksempel lys.

 

Hva er et økosystem?