Hopp til hovedteksten
Helmer_Hanssen.jpg
SI-Arktis gjennomfører sitt første tokt i månedsskiftet august - september 2014 med forskningsfartøyet "Helmer Hanssen".
Foto: (Foto: Rudi Caeyers, UiT Norges arktiske universitet)
Utskriftsvennlig versjon

Strategisk initiativ Arktis

Strategisk inititativ Arktis (SI-ARCTIC) tar sikte på å kartlegge endringer i Polhavet etter hvert som isen trekker seg tilbake. SI-ARCTIC har gjennomført tokt i fire år (2014, 2015, 2016 og 2017). Toktene var fullskala økosystemtokt og brukte den samme metodikken som benyttes for eksempel under økosystemtoktene i Barentshavet.

Klimaendringene har ført til at isen i Arktis har trukket seg tilbake. I dette prosjektet ønsker havforskerne å finne ut hvilke endringer redusert isutbredelse og mer åpent vann fører til for livet i havet. Blir vannet varmt nok til at ulike organsimer trives der? Vil det bli mer planktonvekst i nord? Kommer fisk og sjøpattedyr til å vandre inn i de nye isfrie områdene? Dette er noen av spørsmålene SI_ARCTIC forhåpentligvis skal gi svar på etter at dataene er analysert og publisert.

 
Under toktene har havforskerne brukt samme metodikk som under økosystemtoktene, i tillegg til spesialundersøkelser tilpasset Polhavet. Det vil si at de har kartlagt alt fra planteplankton til hvaler og fugler, og målt pH og surhet i havet. For å ta prøver har de brukt en rekke redskaper, både planktonhåv og trål. De har også gjennomført akustiske målinger med ekkolodd og sonar, og har senket et avansert instrument (CTD) i vannet for å måle temperatur og saltholdighet. Forskerne har også tatt prøver og analysert næringssalter og planteplankton, og de har tatt prøver av organismene som lever på havbunnen.