Hopp til hovedteksten
Helmer_Hanssen.jpg
SI-Arktis gjennomfører sitt første tokt i månedsskiftet august - september 2014 med forskningsfartøyet "Helmer Hanssen".
Foto: (Foto: Rudi Caeyers, UiT Norges arktiske universitet)
Utskriftsvennlig versjon

Strategisk initiativ Arktis

Strategisk intitiativ Arktis (SI-Arktis) tar sikte på å kartlegge endringer i Polhavet etter hvert som isen trekker seg tilbake. SI-Arktis skal gjennomføre tokt i tre år (2014, 2015 og 2016). Toktene vil være fullskala økosystemtokt og bruke den samme metodikken som benyttes f.eks. under økosystemtoktene i Barentshavet.

Klimaendringene har ført til at isen i Arktis har trukket seg tilbake. I dette prosjektet ønsker havforskerne å finne ut hvilke endringer redusert isutbredelse og mer åpent vann fører til for livet i havet. Blir vannet varmt nok til at ulike organsimer trives der? Vil det bli mer planktonvekst i nord? Kommer fisk og sjøpattedyr til å vandre inn i de nye isfrie områdene? Dette er noen av spørsmålene SI-Arktis forhåpentligvis skal gi svar på etter at dataene er samla inn og analysert.

Under toktene kommer havforskerne til å bruke samme metodikk som under økosystemtoktene. Det vil si at de kartlegger alt fra planteplankton til hvaler og fugler, temperaturen i havet måles, det brukes en rekke redskaper, det vere seg planktonhåv eller trål, for å ta prøver, det gjennomføres akustiske målinger med ekkolodd og sonar, og det senkes et avansert instrument i vannet for å måle temperatur og saltholdighet. Forskerne tar også prøver for å analysere næringssalt og planteplankton, og de tar prøver av organismene som lever på havbotnen. Det blir også gjennomført analyser for å finne eventuell forurensing og det blir registrert søppel.