Hopp til hovedteksten
Kasteområde
Seltelletoktet har nådd fram til et kasteområde for sel. (Arkivfoto)
Utskriftsvennlig versjon

Fant kastende sel i Vestisen

Seltelletoktet i Vestisen er kommet godt i gang, og i går fant forskerne kastende (fødende) sel, både grønlandssel og klappmyss.

Etter flere dagers leiting med helikopteret opp og ned langs iskanten mellom 72 og 74 grader N fant vi i går formiddag et større kast av grønlandssel. Det er også en god del kastende klappmyss i området som ligger ute ved iskanten (ca 16 grader V) mellom 72.00 og 72.30 grader N. Iskartet viser en odde mot øst i iskanten akkurat her - fra gammelt av vet vi at begge Vesterisens selarter liker slike odder når de skal legge seg opp på isen for vårens ungefødsler. I så måte er alt ved det gamle, sjøl om iskanten i dag ligger 150-200 nautiske mil lenger vest enn den gjorde for noen tiår siden.

I isen

M/S ”Nordsyssel” er framme i isen, og forskerne er i gang med arbeidet under seltelletoktet. (Arkivfoto)

Ynglingen for begge arter er åpenbart i startfasen - flakene er blodige etter ungefødslene, og ungene er magre og puslete. Det skal ikke vare lenge - dieperioden varer i 12 dager for grønlandsselen, for klappmyssen bare 4-5 dager! I denne perioden legger ungene voldsomt på seg, mens mødrenes spekklag reduseres tilsvarende. En klappmyssunge øker eksempelvis i vekt fra rundt 15 kg ved fødselen til 50-60 kg etter 4-5 dagers dieperiode. Når dieperioden er over blir ungene forlatt og må klare seg sjøl. Mødrene blir da øyeblikkelig oppsøkt av hannselene som i hele dieperioden har holdt seg på behørig avstand fra alt som lukter av ungestell og forpliktelser. Men når ungestellet er over, kommer altså hannenes eneste faste plikt i året: Å bedekke hunnene! Resten av året er de altså bokstavelig talt på fisketur.

Vi regner med at det også kan være ungekasting andre steder i Vesterisen enn akkurat der vi nå ligger (posisjon 72 11 N / 16 41 V). Vi bruker flyet til å undersøke dette. Flyet har hatt en treg start på toktet - uværet for en uke siden forsinket avgangen fra Norge med flere dager. Mere uvær på Island innebar ytterligere landligge i Akureyri. I dag håper vi at det skal komme seg over til basen på Øst-Grønland og komme seg i arbeid over isen.

Når selkastene er lokalisert, må vi avvente noen dager før de er klare for telling. I denne perioden overvåker vi kasteforløpet ved regelmessige overflyginger med helikopter. Da sjekker vi ungenes alderssammensetning (ved å se på om de er nyfødte, tynne, eller feite, såkalt stadiebestemmelse). Det er ungeproduksjonen som telles, og vi må være sikre på at kastingen er helt ferdig. Samtidig må vi ikke vente så lenge at de som ble født først er begynt å gå i vannet. Det er kun unger på isen som er tilgjengelig for flyfotografering og dermed telling.

Nå på morgenen er været bra i Vesterisen, og vi forbereder første stadiebestemmelse i selkastet vi fant i går. På formiddagen i dag får vi også selskap av en annen skute her borte - det er "Helmer Hanssen" fra Universitetet i Tromsø, fullastet med forventningsfulle studenter som skal lære om hva som kreves for å overleve som sel i isfylte farvann.

Ombord i ”Nordsyssel” er stemningen god - kokken gjør sitt ytterste for at kjeledressene ikke skal bli for romslige.