Hopp til hovedteksten
Kasteområde
Seltelletoktet har nådd fram til et kasteområde for sel. (Arkivfoto)
Utskriftsvennlig versjon

Seltelletoket i Vestisen

Formålet med toktet er å estimere kor mykje grønlandssel som finst i Vestisen. Undersøkinga vert gjennomført i dyra sin kasteperiode ved å berekne omfanget av ungeproduksjonen, nærare bestemt at antall årsungar vert talde.

Tellingane vert gjennomførde langs transekt over kasteområda med fly (basert på fotografering) og helikopter (basert på visuelle observasjonar). Både fly og helikopter flyr på såkalte transekt, det vil seie etter fastsette linjer som vert teikna på kartet.
2012-toktet varer frå 14.03. til 17.04.