Hopp til hovedteksten
Kasteområde
Seltelletoktet har nådd fram til et kasteområde for sel. (Arkivfoto)
Utskriftsvennlig versjon

Seltelletoket i Vestisen

Formålet med toktet er å estimere hvor mye grønlandssel som finnes i Vestisen. Undersøkelsen gjennomføres i dyrenes kasteperiode ved at ungeproduksjonens omfang beregnes, nærmere bestemt at antall årsunger telles.

Tellingene gjennomføres langs transekter over kasteområdene med fly (basert på fotografering) og helikopter (basert på visuelle observasjoner). Både fly og helikopter kommer til å fly på såkalte transekter, det vil si etter fastsatte linjer som tegnes på kartet.
2012-toktet varer fra 14.03. til 17.04.