Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2011

Publisert: 27.05.2011 - Oppdatert: 30.05.2011
blandingsfangst makrell, sild og laks

Silden sin rolle i Norskehavet

Silden er den potensielt største bestanden i Norskehavet og har i tillegg hele sin voksne livssyklus her. Variasjonen i sildebestanden – som kan svinge med opptil 15 millioner tonn – betyr etter alt å dømme mye for økosystemet. 

Publisert: 23.05.2011
sildestim

Fiskestimer i fire dimensjoner

Sonaren MS70 skal brukes til å kvantifisere stimer nær overflaten, men til nå har det vært langt mellom stimene i dette laget. Heldigvis ble det funnet sild nær overflaten på første del av toktet, slik at sonaren og programsystemet PROMUS kan testes på utfordrende data.

Publisert: 19.05.2011
CTD

Temperatur – mot normalt?

Større transport av arktisk vann inn i Norskehavet medførte kaldere vann i de vestlige områdene i år sammenlignet med i fjor. I de sørvestlige områdene er det opptil 1,5 grader kaldere vann i 100 meters dyp sammenlignet med i fjor.
 

Publisert: 16.05.2011
Planktonprøve

Calanus finmarchicus – hovedrolleinnehaveren i Norskehavets økosystem

Etter en lang tur vestover til grensen for Islands økonomiske sone, er vi nå på vei østover og innover den norske sokkelen mot Vesterålen. Økosystemtoktet i Norskehavet er årets viktigste tokt for å følge produksjonen av Calanus finmarchicus; raudåta på norsk.

Publisert: 13.05.2011
Tårnfalk

Tårnfalken gjorde slutt på svalene

Om bord på "G.O. Sars" har mannskap og forskere hatt orkesterplass til tårnfalkens overlegne jakt på en koloni svaler. Anne Lene Brungot fra Statens strålevern forteller om de effektive jegerne og ellers litt om livet om bord.     

Publisert: 11.05.2011 - Oppdatert: 12.05.2011
Calanus hyperboreus

Dyreplankton – mat for mange

I det kalde vannet vest i Færøysonen sto silda svært dypt. Planktonprøvene fra samme dypet viste tette konsentrasjoner av yndlingsretten til silda, Calanus hyperboreus – den store og feite slektningen til raudåta. Nær overflata var det nesten ikke dyreplankton i det hele tatt. Det viser evnen silda har til å finne og nyttegjøre seg dyreplankton.

Publisert: 11.05.2011 - Oppdatert: 23.05.2011
Tårnfalk

Sjeldne, og mindre sjeldne fjærkledde gjester

Økosystemtoktet handler i all hovedsak om livet under overflaten på Norskehavet, men mannskapet får også med seg noe av aktiviteten som skjer i luften. Jan de Lange deler noen blinkskudd av fugler som har slått følge med "G.O. Sars".
 

Publisert: 09.05.2011 - Oppdatert: 12.05.2011
Forurensningsundersøkelser

Lavt forurensningsnivå i Norskehavet

Regelverk for utslipp, bedre renseteknologi og kunnskap samt samarbeid mellom Nordsjølandene har gitt resultater: De siste årene er tilførselen av fremmedstoffer inn i Norskehavet gått ned. Samtidig har det dukket opp nye fremmedstoffer. I dag har vi lite eller ingen kunnskap om hvordan disse stoffene eventuelt vil påvirke det marine økosystemet.

Publisert: 05.05.2011
Prøvetaking NVG-sild

Kolmule fra A til Å

Et av hovedformålene med økosystemtoktet er å gi bestandsmål for ungfisk av kolmule. I et overflatehal natt til 1. mai fanget vi kolmule sammen med sild og makrell. Det var både ung og eldre kolmule i denne fangsten.

Publisert: 02.05.2011
Sild, makrell og laks

Med ekkolodd og håv

Under økosytemtoktet måles temperatur og mengden plankton og pelagisk fisk i Norskehavet. Til å hjelpe seg har forskerne alt fra avansert akustisk utstyr til en enkel planktonhåv.     

Publisert: 28.04.2011 - Oppdatert: 29.04.2011
Norskehavet

Internasjonalt i Norskehavet

I dag starter ”G. O. Sars” på årets økosystemtokt i Norskehavet. Norskehavet er et viktig beiteområde for noen av våre største bestander av pelagisk fisk som norsk vårgytende sild, makrell og kolmule. Det er knyttet stor spenning til årets tokt både når det gjelder størrelsen på sildebestanden og mengden plankton i Norskehavet.