Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2015

Publisert: 29.09.2015
Sortering_lite.jpg

Hvem spiser hvem i Barentshavet?

Det er mer enn 200 fiskearter i Barentshavet. Hva spiser de, hvem spiser hvem og hvor mye setter de til livs? Det ønsker Havforskningsinstituttet å studere nærmere. Vi kjenner dietten til kun noen titalls arter, og det er de kommersielle artene vi har best kjennskap til.

Publisert: 25.09.2015 - Oppdatert: 28.09.2015
Artsrikdommen i svamp-samfunnet

Bunndyrenes rike i sørlige Barentshavet

Toktdagbok: Økotoktet med ”G.O. Sars” i det sørvestlige Barentshavet følger nå kanten av kontinentalskråningen fra Bjørnøya i nord til Tromsø i sør. Vi er i havn på søndag.

Publisert: 21.09.2015
Meganyctiphanes norvegica

Miljø- og planktonundersøkelser

Toktdagbok: G.O. Sars har ligget på været liten storm i 1,5 døgn. På en grunn stasjon rett øst for Bjørnøya er vi så vidt, denne mandag morgen, kommet i gang igjen.
Publisert: 17.09.2015
Bilde-3_-redigert.jpg

Enslig makrell i fangsten

Økosystemtoktet i Barentshavet fortsetter. I dette kapitlet av toktdagboka kan du blant annet lese at det ble tatt en enslig makrell nord for Sørøya.

Publisert: 07.09.2015
Knoelkval_-16-x-9.jpg

”Johan Hjort” på kvalsafari

Toktdagbok: Om bord på ”Johan Hjort” er det med to kvalobservatørar som registrer kval langs kurslinja så sant det er ver til det. Når det er grov sjø eller skodde, må registreringane stoppa. 28. august kom vi inn i eit område litt sør for Hopen med store førekomstar av knølkval.

Publisert: 02.09.2015 - Oppdatert: 30.09.2015
Hilde-Elise-Heldal-og-Hilde-Kristin-Skjerdal_-red.jpg

Radioaktiv forurensning i Barentshavet

Barentshavet har blitt tilført radioaktiv forurensning i et halvt hundreår. De viktigste kildene er nedfall fra atmosfæriske prøvesprengninger på 50- og 60-tallet, utslipp fra europeiske gjenvinningsanlegg for brukt kjernefysisk brensel (Sellafield og La Hague) og Tsjernobyl-ulykken.

Publisert: 26.08.2015 - Oppdatert: 28.08.2015
Reke.jpg

Marbank – marin biobank på tokt

Marine organismer fra nordlige farvann kan vise seg å være både spennende og nyttige, skriver Stein-Richard Birkely i dette kapitlet av toktdagboka.

Publisert: 24.08.2015 - Oppdatert: 30.09.2015
Solskin-i-Smuttholet_-nett.jpg

Første år med plastikkprøvar

I år er første gong vi tar prøvar av mikroplastikk under økosystemtoktet i Barentshavet, skriv havforskar Bjørn Einar Grøsvik i dette kapitlet av toktdagboka.

Publisert: 19.08.2015
Ger_Odd_Johansen_nett.jpg

Hvordan kan vi telle fisk?

Årets økosystemtokt i Barentshavet har nettopp startet, og forskningsfartøyet "Johan Hjort" stamper trøstig i vei over det endeløse havet utenfor Finnmarkskysten.