Hopp til hovedteksten
barentshavet.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Økosystemtoktet i Barentshavet har startet

Økosystemtoktet: Forskningsfartøyene "Johan Hjort" og "G.O. Sars" er i gang med årets tokt i Barentshavet. "Jan Mayen", det tredje norske fartøyet som skal delta, drar ut torsdag 26. august. Toktet er et årlig fellestokt med PINRO, Havforskningsinstituttets søsterorganisasjon i Murmansk. De to russiske fartøyene "Fridtjof Nansen" og "Vilnius" startet for vel en uke siden.
 

Skrevet av Randi Ingvaldsen, toktkoordinator

De fem deltagende fartøyene skal til sammen være omtrent 130 døgn på havet. På denne tiden skal hele Barentshavet dekkes (se kartet), også områdene rundt det nordlige Svalbard og området øst av Frans Josef Land.

kurslinjer.jpg

Disse nordlige og østlige delene av havområdet har de siste årene hatt mye mindre is enn det som har vært vanlig tidligere. Derfor er toktets dekningsområde utvidet nordover for å dekke hele utbredelsesområdene til viktige fiskeslag.

Ytterområdene i Barentshavet er dermed viktige å få med seg. En annen fordel med den vide dekningen er at hele bestanden av lodde og annen fisk dekkes samtidig. Forutsetningen for det oppsatte dekningsområdet er at isen ikke blir til hinder. Oppdaterte iskart antyder at det ikke ser ut til å bli et problem foreløpig.

På toktet vil det tas målinger av miljøforhold som havklima og forurensning, plante- og dyreplankton og prøver av fisk (årets yngel, ungfisk og voksen fisk) for en rekke arter, og bunndyr. Det vil bli gjort observasjoner av sjøpattedyr og sjøfugl. Utviklingen av de kommersielle artene følges spesielt nøye, og da i særdeleshet lodde. Dette toktet gir de nødvendige beregninger for årets assessment og kvoterådgiving av lodde.

Toktet avsluttes 25. september med et felles norsk-russisk toktmøte i Kirkenes, og det blir laget en felles toktrapport.