Hopp til hovedteksten
utsikt-mot-land_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ved kysten igjen - vi skifter mannskap

"G.O. Sars" er i dag på vei inn Varangerfjorden til Kirkenes for å skifte det vitenskapelige mannskapet. I morgen kommer det om bord 14 nye teknikere og forskere som skal være med til toktet avsluttes i Tromsø 30. september.

Av Erik Olsen, toktleder G.O. Sars

 

Økosystemtoktet har nå dekket de vestlige og sentrale delene av Barentshavet. Det som gjenstår er de nordlige og østlige delene, og dit setter G.O. Sars kursen i morgen. Johan Hjort er litt forsinket og ligger til kai i Tromsø etter en skade på motoren i forrige uke, og vil ikke dra ut på toktet igjen før 14. september.

Områdene i nord og øst som vi nå skal undersøke ligger nord for polarfronten, og vi vil finne helt andre fiske- og dyresamfunn enn lenger sør.  I nordøst forventer vi å finne de største mengdene av lodde og polartorsk, og et av de store spenningsmomentene med dette toktet er å se hvordan loddebestandene har utviklet seg i forhold til i fjor.

Registreringer

Registreringer av 0-gruppetorsk per 05.09.07:

Registreringer av voksen torsk per 05.09.07:

Registreringer av stor havnål per 05.09.07:

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer