Hopp til hovedteksten
stor-havnal350.gif
Utskriftsvennlig versjon

Troll i trålen

Det er alltid en viss spenning forbundet med tråling, for vi vet aldri helt sikkert hva vi får opp før vi har fangsten på dekk. Det er spennende å se med egne øyne hvordan faunaen forandrer seg fra sted til sted, og ikke minst få undersøkt hva de ulike ekkoloddregistreringene faktisk er. Men i blant får vi opp veldig rare ting i trålen, spesielt i bunntrålen.


Den merkeligste fangsten hittil på toktet var da vi fikk en gammel trål i bunntrålen. Først trodde vi at vi hadde gjort en kjempefangst av fisk, men da vi åpnet trålen så vi vasen av nett, wire og tau – og en og annen fisk.  Mannskapet hadde et svare strev med å få trålvasen ut av vår trål som hadde fått et og annet hull som følge av den tunge fangsten.  Den gamle trålen ble lagt på dekk slik at vi kan ta den med til havn som søppel.


Den rareste trålfangsten så langt: en gammel trål fanget i bunntrålen.

Vi antar at trålen ble dumpet med viten og vilje fordi den var uten lange stålwire eller tråldører som vil være festet i den hvis den var gått tapt ved et uhell. Det var heller ingen steiner eller skarpe kanter som trålen kunne ha satt seg fast i på dette stede. Det er uvisst hvor lenge den har ligget på bunnen, men det kan ha vært lenge, for trålen er laget av kunstfiber og stål – materialer som det tar mangfoldige 10-år å bryte ned.

I tillegg til å være forsøpling er dumping av gamle fiskeredskap en trussel mot miljøet. Garn og liner som blir liggende i sjøen fortsetter å fange og drepe fisk etter at de er forlatt eller mistet. Dette kalles for spøkelsesfiske, og er et så omfattende problem for lokale fiskebestander, spesielt langs kysten, at det årlig gjennomføres oppryddingstokt for å fjerne gamle fiskeredskap som er tapt, dumpet eller forlatt. 

Erik Olsen, Toktleder G.O. Sars

Registreringer


Registreringer av 0-gruppetorsk per 28.08.07


Registreringer av voksen torsk per 28.08.07


Registreringer av stor havnål per 28.08.07

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer