Hopp til hovedteksten
catchmeter2_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

CatchMeter - fiskemåling for fremtiden

CatchMeter er et visjonssystem som ved bruk av kamera automatisk måler arten og lengden av fisk i tillegg til annen utvidet informasjon om form og farge. Volummåling av fisk ved bruk av laser er også under utvikling og vil bli integrert i systemet slik av vekt kan bli estimert uten bruk av båndvekt.

Fisk blir transportert hurtig igjennom et visjonssystem på et blått transportbånd. Fiskens orientering er likegyldig, og systemet vil måle fisken selv om båndet inneholder vann, blod og andre partikler. Kapasiteten til systemet er 8 000–40 000 fisk per time med en beltefart på 1,5 m/s.

catchmeter3_350.jpg

 

CatchMeter er for tiden installert på "G.O. Sars" og er blitt testet av Scantrol på tre tokt. I tillegg er systemet blitt brukt av fiskemålere fra Havforskningen på to andre tokt. Totalt har vi til nå målt over 30 000 fisk av 25 forskjellige arter. For de arter maskinen er trent opp til å kjenne igjen ligger nøyaktigheten i klassifiseringen på 98,6% for ti arter. Vi kan enkelt lære opp systemet til å gjenkjenne flere arter etter hvert som vi får mer bildedata. Den minste fisken som kan måles er om lag 50 mm, og siden vi for store fisk setter sammen flere bilder til ett lengre bilde er øvre grense over 1,5 meter. Lengden av fisken er målt med et standardavvik på 3 mm. Systemet er utviklet av Scantrol AS, Universitetet i Aberdeen, Havforskningsinstituttet og MATCON.

catchmeter1_350.jpg

I løpet av økosystemtoktet i Barentshavet august 2006 har flere forbedringer blitt implementert og testet:

  • Større oppløsning på bilder (1392x1024)
  • Programvare funksjonalitet og brukervennlighet er forbedret
  • Blått transportbånd er i bruk og baklys under bånd er fjernet
  • Lengdemåling forbedret og testet grundig
  • Systemet har vært trent opp med bilder fra tidligere tokt og brukt til å klassifisere fisk fra dette toktet

Videre arbeid inkluderer integrasjon av CatchMeter og FishMeter om bord, slik at disse kan kobles sammen og lagre data i samme database. CatchMeter vil være maskinen som registrerer art, lengde og vekt av all fisk, for så å sortere ut fisk til FishMeter når det trengs delprøver. Denne sorteringen vil være basert på stratifiseringsregler laget av forskerne.

Publisering

Så langt i prosjektet er fire paper er blitt skrevet om CatchMeter. En er publisert, to er under behandling og den siste vil bli presentert på ICES-konferansen i Maastricht september 2006.
 
WHITE, D.J., SVELLINGEN, C. and STRACHAN, N.J.C., 2006. Automated Measurement of Species and Length of Fish by Computer Vision. Fisheries Research, 80, pp. 203-210.
WHITE, D.J., SVELLINGEN, C., STRACHAN, N.J.C., Submitted to journal 2006. Automated measurement of fish length using the CatchMeter computer vision system. Computers and electronics in agriculture.
WHITE, D.J., SVELLINGEN, C., STRACHAN, N.J.C., Submitted to journal 2006. Optimising colour variables for object recognition with application to fish species identification. Pattern Recognition Letters.
SVELLINGEN, C., TOTLAND, B., WHITE, D.J. and ØVREDAL, J.T. 2006. Automatic species recognition, length measurement and weight determination, using the CatchMeter computer vision system. ICES conference paper.


Cato Svellingen (Project leader, Scantrol, e-mail: cato at scantrol.no)
Darren White (PhD student, University of Aberdeen, e-mail: darren at scantrol.no)