Hopp til hovedteksten
30.gif
Utskriftsvennlig versjon

Økosystemtoktet - status etter to uker

Høstens økosystemtokt i Barentshavet har nå vart i to uker, og toktet har gått inn i en intensiv periode. For øyeblikket er to norske og to russiske forskningsfartøyer i aksjon. På "G.O. Sars", som nå arbeider vest for Nordkappbanken, knytter det seg spenning til om hysen også i år har lykkes med rekrutteringen.

 

Fritjof-Nansen220.jpg
Det russiske forskningsfartøyet Fritjof Nansen er en av to russiske fartøy som deltar på økosystemtoktet i Barentshavet.

”Johan Hjort” driver sine undersøkelser langs eggakanten nordover mot Bjørnøya, mens ”G.O. Sars”, som begynte toktet fredag 18.08., nå arbeider vest for Nordkappbanken. I det østlige Barentshavet nord for Kolahalvøyen operer de to russiske forskningsfartøyene "Fritjof Nansen" og "Smolensk", men ett av fartøyene vil snart seile nordvestover og jobbe sammen med G.O. Sars for å undersøke rekefeltene ved Hopendjupet.

gos220.jpg

Om bord på ”G.O.Sars” har vi etter tre døgn på havet beggynt å få orden på rutinene. På enkelte stasjoner tar vi i bruk 9 ulike redskaper som er i sjøen etter hverandre. Det tar noen stasjoner før bruken og vekslingen mellom disse flyter helt perfekt, så de første par døgnene har vært preget av svært intensivt arbeid før gode og effektive arbeidsrutiner har blitt innarbeidet.

Torsk og hyse

"G.O. Sars" vil fra nå og til slutten av toktet fungere som et moderskip der data vil bli samlet og analysert. Vi har derfor  brukt en del av tiden de siste dagene til å samle inn data fra "Johan Hjort" og "Jan Mayen" for å danne oss et foreløpig bilde av tilstanden i de områdene vi har undersøkt. Det er ennå alt for tidlig i toktet til å trekke noen foreløpige konklusjoner om tilstanden i Barentshavet, men på de få stasjonene vi til nå har undersøkt ser vi mengder av voksen torsk og 0-gruppe torsk som er sammenlignbare med situasjonen under økosystemtoktet høsten 2005. Vi finner også 0-gruppe av hyse og sild, men det ennå for tidlig å si noe om disse sammenlignet med tidligere år. Spesielt for hyse skal det bli spennende å se hvor stor årets bestand av hyseyngel er. De to foregående årene var to rekordår etter hverandre, og vi er spent på om hysen nok en gang har lyktes med rekrutteringen.


voksentorsk350.gif
Fordeling av voksen torsk


yngeltorsk350.gif
Fordeling av 0-gruppe torsk

Erik Olsen, toktkoordinator og for tiden toktleder
"G.O. Sars" 21.08.06

 

 

Her er fartøyene

Les mer om fartøyene

Registreringer

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet