Hopp til hovedteksten
bunndyr1_500-302px.gif
Utskriftsvennlig versjon

Innsamling av bunndyr

Bunnhabitatgruppen stiller med to deltagere på hver del av årets økosystemtokt for å ta bunnprøver, samt registrere bifangst i bunntrålen. Målet er å bidra til en økt forståelse av økosystemet i Barentshavet, og dette er også en forsiktig begynnelse på en større kartlegging av bunnfauna og -habitater i Barentshavet. [25.08.05]


bunndyr2_200px.gif

Sammensetnigen av dyr i prøvene kan sammenlignes med innholdet i fiskemager samlet inn på toktet, og med fiskeriintensiteten. Videoopptakene gir god informasjon om habitatet og spor etter bunntråling kan lett identifiseres.

Erfaringene fra årets økotokt i Barentshavet vil være nyttige når vi skal planlegge neste års tokt. Sannsynligvis er det en hel del ting som kan gjøres bedre.

Følg toktdagboken! 

Av Jon Rønning og Pål B. Mortensen (Forskningsgruppe 7, Bunnhabitater)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet