Hopp til hovedteksten
CTD-2.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Vardø-Nord-snittet

"G.O. Sars" har nå tatt en pause fra de biologiske undersøkelsen for å skifte mannskap i Kirkenes 12. september. Vi begynte kursen mot land ved 76° 30’ nord og 31° 13’ øst, og går rett sør mot Vardø. Underveis måler vi vanntemperatur, saltholdighet og tar planktonprøver. [09.09.05]

Fra 76° 30’ nord til Vardø for å måle vanntemperatur, saltholdighet og plankton.

G.O. Sars har nå tatt en pause fra de biologiske undersøkelsen for å skifte mannskap i Kirkenes 12. september. Vi begynte kursen mot land ved 76° 30’ nord og 31° 13’ øst, og går rett sør mot Vardø. Våre forskningsfartøy gjennomfører denne seilasen flere ganger for året for å gjennomføre målinger av temperatur og saltholdighet i vannsøylen fra bunn til overflate ved 22 stasjoner.

På halvparten av disse stasjonene tar man også prøver av dyreplankton i vannmassen, med en håv som trekkes fra bunnen til overflaten. Denne type undersøkelser kalles for oseanografiske snitt, og snittet fra Vardø og nord til 76° 30’ nord kalles for ”Vardø-Nord” snittet. Havforskningsinstituttet har undersøkt de oseanografiske forholdene på Vardø – nord snittet siden 1934, og data om vanntemperatur og saltholdighet fra dette snittet benyttes (sammen med data fra andre snitt i Barentshavet) til å beregne fordelingen av vannmasser, strøm- og temperaturforhold i Barentshavet.

For å måle temperatur og saltholdighet senkes en sonde med en sensor ned til bunnen. Sonden er festet til et stativ der det også er festet åpne rør som kan lukkes for å ta prøver av vannet på ulike dyp. Disse vannprøvene analyseres for konsentrasjon av klorofyll og næringssalter.

Av: Erik Olsen