Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2017

Publisert: 07.08.2017 - Oppdatert: 08.08.2017
havets tiger

Jorda rundt på 30 dager: oppsummering fra makrell-økosystemtoktet

Ved toktslutt i Tromsø 6. august, har de to innleide fiskefartøyene «Kings Bay» og «Vendla» tilbakelagt en distanse på mer enn 22.000 kilometer i Havforskningsinstituttet sin tjeneste. Sammen har alle fem fartøyene i makrell-økosystemtoktet kartlagt en distanse på over 46.000 kilometer, mer enn jorda rundt.

Publisert: 28.07.2017
Storfangst

Betydelige, men varierende makrellforekomster

Toktdagbok: Etter tre uker på intensivt og døgnkontinuerlig havforskningstokt har fiskebåtene Kings Bay og Vendla fått makrellfangster i alle trålhalene - bortsett fra ett hal vest av Jan Mayen. Det store bildet er at det så langt er betydelige, men varierende makrellforekomster i sentrale og nordlige deler av Norskehavet. Vi registrerer tusenvis av makrellstimer på flerstrålesonarene om bord på fartøyene. 
Publisert: 21.07.2017
 Trålen på vei inn på Kings Bay

Avslutning av første del av makrelltoktet

Toktdagbok: Nå går de to båtene «Vendla» og «Kings Bay» inn til Stokmarknes og avslutter første del av makrelltoktet 21. juli. Den siste uken har «Kings Bay» dekket området fra Norskekysten og ut mot internasjonalt område, mens «Vendla» har vært i internasjonalt farvann og inn i islandsk sone. 
Publisert: 11.07.2017
makrellfravendla

Makrell- og økosystemtoktet er godt i gang

Toktdagbok: Fra norsk side har de to innleide fiskebåtene «Vendla» og «Kings Bay» vært ute i en uke for å registrere makrell, sild og kolmule. Alt går etter planen, og vi ser makrell i tre grupper.
Publisert: 05.07.2017 - Oppdatert: 06.07.2017
kingsbay

Følger makrellbestanden over 3.000.000 kvadratkilometer

Makrellbestanden har vakse eksplosivt i storleik og utbreiing dei siste åra. Kjem veksten til å fortsette? Fem skip frå fire land skal tråle over tre millionar kvadratkilometer hav for å finne svaret.