Hopp til hovedteksten
makrellfravendla
Fangst om bord på "Vendla".
Foto: Kjell Rong Utne / Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Makrell- og økosystemtoktet er godt i gang

Toktdagbok: Fra norsk side har de to innleide fiskebåtene «Vendla» og «Kings Bay» vært ute i en uke for å registrere makrell, sild og kolmule. Alt går etter planen, og vi ser makrell i tre grupper.
Av Kjell Rong Utne og Åge Høines
DSC_3287.JPG
Foto: Kjell Rong Utne / Havforskningsinstituttet
Hovedformålet med toktet er å måle mengden makrell ved å tråle på forhåndsbestemte posisjoner. Vi måler mengden kolmule og sild med ekkolodd, og tar dypere trålhal etter disse artene for å bestemme vekt og årsklasser. I tillegg registrerer vi plankton, vanntemperatur og saltholdighet. Toktet er et årlig, internasjonalt samarbeid mellom Norge, Island Færøyene og Grønland. Les mer om makrelltoktet.
 
Fiskebåtene gikk ut fra Bergen forrige onsdag og har dekket nordlige Nordsjøen og sørlige Norskehavet. «Vendla» har også vært en tur inn i den sørøstlige delen av færøysk sone. Årets internasjonale makrelltokt er godt i gang.

Tyder på tre makrellstørrelser

Følgende kan rapporteres om de norske resultatene så langt. Dette gjelder altså bare for en liten del av det totale dekningsområdet, og bildet kan endre seg utover i toktet.
 
Vi har fanget makrell på alle overflatehalene, uten at det har vært de helt store fangstene foreløpig. Bildet så langt tyder på tre størrelsesgrupper i fangstene utenfor Norskekysten. 
makrellfangst

Kart over makrellfangsten til de norske fartøyene.

 
Den minste fisken er ett år gammel og rundt 60-80 gram. Denne aldersgruppen dominerer i antall i fangstene lengst øst. Vi har også registrert en del makrell på 260-280 gram. Denne fisken vil være rundt 300 gram til høsten når fiskeriet starter for fullt. Den tredje størrelsesgruppen er fisk på 400 gram og oppover. Disse blir trolig hovedfokuset for høstens fiskeri.

Større fisk lengre vest

Generelt sett blir makrellen større jo lengre vest man kommer i Nordsjøen og i det sørlige Norskehavet. I området vest for Shetland og inn i sørøstlige Færøysonen er det minimalt av ettåringene.
 
Vi har registrert bra med nordsjøsild i nordlige Nordsjøen. Spesielt rundt Shetland var det mange små stimer å se både på ekkolodd og sonar. Stimene stod fra overflaten og ned til 50 meters dyp. Trålhal i området gav flere tonn nordsjøsild. Silden i vest var av god størrelse, rundt 220-230 gram. Til sammenligning var silden utenfor Norskekysten kun 140 gram i snitt.
sildefangst

Kart over sildefangsten til de norske fartøyene.

 
I de sørlige delene av dekningsområdet er det nordsjøsild vi treffer på. Denne får vi bare et inntrykk av i dette toktet, siden den også står sørover i nordsjøen utenfor dekningsområdet. Dette toktet skal derimot gi god dekning av NVG-sildebestanden. Denne står lengre vest og nord enn der vi har vært foreløping.

En glede å bruke rutinert mannskap

Mannskapet på de innleide fiskefartøyene er erfarne og serviceinnstilte. Datainnsamlingen går raskt og smertefritt. I tillegg er det flotte skip med egen lugar til alle, trimrom og kino om bord. Stuertene sørger for variert og næringsrik kost om man er alteter eller vegetarianer. 
 
På «Vendla» holder Tor Harald Rysjedal stand i byssen. Han har jobbet som kokk i både Paris og Toscana, har vært kjøkkensjef hos Finnegårdsstuene og Brygga11. Tor Harald serverer de lekreste fiskeretter og sørger for at det er en glede å sette seg ved matbordet. Også på «Kings Bay» spiser toktdeltakerne godt. Stuert Christian Vike har jobbet som kokk hos Bølgen & Moi.

Landene tråler litt hos hverandre

Den neste uken skal «Kings Bay» dekke området fra Norskekysten og ut i internasjonalt farvann, omtrent fra Namsos og til Lofoten. «Vendla» går lengre vest. Hun skal dekke internasjonalt farvann og vestlige deler av den islandske sonen. De ulike landenes båter dekker i hovedsak egne farvann, men med noe utveksling av stasjoner slik at resultater og åpenhet kvalitetssikres.