Hopp til hovedteksten
 Trålen på vei inn på Kings Bay
 Trålen på vei inn på Kings Bay
Foto: Eneko Bachiller
Utskriftsvennlig versjon

Avslutning av første del av makrelltoktet

Toktdagbok: Nå går de to båtene «Vendla» og «Kings Bay» inn til Stokmarknes og avslutter første del av makrelltoktet 21. juli. Den siste uken har «Kings Bay» dekket området fra Norskekysten og ut mot internasjonalt område, mens «Vendla» har vært i internasjonalt farvann og inn i islandsk sone. 
Toktet samler inn data på utbredelse og mengde makrell, sild og kolmule. Resultatene for makrell brukes i bestandsberegningen, mens data for kolmule og sild er tenkt brukt i bestandsberegningene når tidsserien er lang nok for disse artene (minst 5 år). 
 
Det må bemerkes at det som omtales under, kun er for en del av toktets totale dekning, og at ingen resultater har blitt analysert og kvalitetssikret enda.

Tre aldersgrupper

Som tidligere år har det blitt fanget makrell i samtlige trålhal utført i området. Som omtalt i en tidligere toktdagbok er det i hovedsak 3 tre størrelsesgrupper av makrell, 1-åringer på rundt 100 gram, 3-åringer på 250-350 gram og 6-7 år gammel makrell på 350-450 gram. I tillegg er det tidvis innslag av enda eldre og større makrell. Den minste fisken står inne ved Norskekysten, lenger vest blir det raskt større fisk. 
 
Makrellregistreringer

Makrellregistreringer

Sjekker makrellens diett 

Fisken er generelt sett i god kondisjon og vil vokse mer de neste to månedene. Et stykke ut fra kysten har det blitt observert bra med raudåte i magene, mens det i kystnære strøk er en blanding av andre byttedyr som står på dietten. 
 
Periodevis var det observert mye makrellåte som jaget i overflaten. Det er litt tidlig å si så mye om total utbredelse og hvor de største mengdene av makrell oppholder seg, men foreløpig det ser ut som det er bra med makrell i sentrale deler av Norskehavet. 
 
Utenfor Lofoten og i Vestfjorden ble det registrert lite makrell, i tråd med sesongens dårlige fiskeri i det området til nå. På innsiden av Vestfjorden var det mye ett år gammel makrell, mens denne aldersgruppen var så godt som fraværende på utsiden av Vestfjorden. Alt i alt er hovedinntrykket så langt positivt for makrell. 

Lite sild    

Så langt i toktet har det blitt registrert lite norsk vårgytende sild (nvg-sild) av de norske norske båtene. Dette var som forventet da nvg-sild de siste årene har beitet langt mot vest i juli. «Vendla» hadde en tur inn i Islandsk islandsk sone og kom da bort i silden som nok strekker seg videre nord- og vestover. Silda stod høyt i sjøen og ble dermed fanget i overflatehalene. Den var 400 gram og er i stor grad 11 eller 13 år gammel.
 
Silderegistreringer

Silderegistreringer

 
Skikkelig oversikt over nvg-sild får man først når alle  data blir sammenstilt. Det har ikke blitt registret nvg-sild i sentrale og østlige deler av Norskehavet. På tross av et sildefiske på innsiden av Lofotodden den siste tiden ble det ikke registrert sommergytende sild i det området, verken på ekkoloddene eller i trålhalet under dette toktet. 

Mannskapsbytte

Det har ellers blitt utført flere trålhal etter kolmule. Så langt har kolmula stått utbredt over hele dekningsområdet. Fisken det er tatt prøve av har vært dominert av 3-åringer. Det har vært forholdsvis lite 1-åringer, så 2016-årsklassen ser ikke ut til å være sterk.   
 
Nå gå båtene inn til Stokmarknes for mannskapsbytte der. Når båtene gå ut igjen skal nordlige Norskehavet fra Norskekysten til vest for Jan Mayen dekkes. Det blir gjerne tid til å tur inn i Barentshavet og. Vi som går i land takker for oss og ønsker neste gruppe lykke til på andre delen av toktet.