Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2016

Publisert: 29.07.2016
Laks og nvg-sild

Moderate mengder makrell lengst nord

Toktdagbok: Etter forrige toktdagbok har det hovedsakelig vært mer moderate fangster av makrell både om bord på ”M. Ytterstad” og ”Vendla”. Vi har funnet nullpunktene, altså hvor makrellens utbredelse slutter, i nordvest, nord og nordøst.  Men vi får ikke etablert nullpunktet i sørlige Barentshavet etter et overraskende hal av stor makrell på Nordkappbanken.

Publisert: 22.07.2016
Flott_fangst_av_5_tonn_stor_makrell_tatt_100_nmi_vest_av_Andoya_med_Vendla_Foto_Leif_Nottestad.JPG

Makrellen dominerer i nordlige og nordvestlige deler av Norskehavet

Toktdagbok: M. Ytterstad og Vendla kastet loss ved hurtigrutekaia på Stokmarknes lørdag 16. juli på ettermiddagen. Da startet andre del av makrell-økosystemtoktet i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder.

Publisert: 14.07.2016
Fiskekasse

Snart halvveis i makrelltoktet

Toktdagbok: Første del av makrelltoktet går nå mot slutten. Foreløpige resultater tyder på at hovedvekten av makrell holder seg unna de østlige delene av Norskehavet i år. Det har stort sett vært småfallen fisk på godt under 400 gram. Det har vært gode registreringer av hovedsakelig liten kolmule jevnt over så langt i toktet. 

Publisert: 06.07.2016
Finnhval

God toktstart med lite vind og en finnhvalobservasjon

Toktdagbok: ”Vendla” har gått vestover fra Marsteinen, bort til Shetland og videre inn i færøysk farvann. ”M. Ytterstad” har gått ut fra Fedje og skal i første omgang dekke området fra Vestlandet og nord for Shetland. Starten av toktet har gått i henhold til planen. Det har vært lite vind, og begge båtene har kommet godt i gang med datainnsamlingen. 

Publisert: 01.01.2016 - Oppdatert: 06.07.2016
Makrelltokt

Årets internasjonale makrelltokt har startet

Det store internasjonale makrell- og økosystemtoktet i Norskehavet med tilstøtende hav og kystområder starter i dag, fredag 1. juli.