Hopp til hovedteksten
Tråldører
Tråldører 
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Makrelltoktet i norsk økonomisk sone og EU-farvann

Juli måned er tid for makrelltokt i Norskehavet og omliggende havområder. 
 
Toktet er et samarbeid mellom Norge, Færøyene, Island og Grønland. Havforskningsinstituttet leier vanligvis inn to fiskefartøy for å gjennomføre det norske bidraget. Formålet er først og fremst å kartlegge mengde og utbredelse av makrell i Norskehavet og nærliggende havområder. Metoden som brukes er å tråle i overflaten på forhåndsbestemte posisjoner. Fangstmengden gir så et mål på hvor mye makrell som står i området, og man kan se på hvordan makrellmengden endrer seg fra tidligere år. 
 
Toktet er et viktig bidrag for å kunne beregne størrelsen på makrellbestanden. I tillegg til å tråle etter makrell samles det inne ulike typer data. Det registreres vanntemperatur og saltholdighet på hver stasjon, og man ser på hvor mye dyreplankton som er i de ulike områdene.