Hopp til hovedteksten
BoyeBB1000.jpg
Overflatebøyen fungerer fint. 
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Avbryter utsettingen av Korallobservatoriet

Utsettingen var godt i gang. Alt utstyret var kommet vel i sjøen og hang bare 20 meter over havbunnen. Men bilder fra bunnen viste at kabelen mellom observasjonsplattform og overflatebøye i hadde viklet seg kraftig rundt wiren ankeret hang i. Like etter kom meldingen om at det ikke var kontakt mellom bøye og bunn.  

Dermed må hele operasjonen avbrytes.

- Dette er skuffende og fortvilende, sier toktleder Olav Rune Godø.

Slept på plass

Helt frem til bruddet kom, så alt lyst ut.

Søndag ettermiddag hadde vi overkommet alle tekniske utfordringer, alle systemer virket og vinden var ikke for sterk.

Forskningsfartøyet ” G. O. Sars” gikk inn i en fjordarm for å søke ly for vinden i går. Her ble det fem tonn tunge ankeret løftet bak på hekken og gjort klart til å settes ut. Den store overflatebøyen ble også heist opp fra tråldekket og satt på sjøen mens båten lå i le for vinden.

ROVrommet1000.jpg

Konstruktør Terje Torkelsen og ROV-operatør Øystein Abbedissen følger nøye med på videooverføringen fraundervannsfarkosten.

Foto: Kjartan Mæstad

I løpet av natten tauet så ”G.O. Sars” bøyen forsiktig ut på utsettingsstedet som allerede var grundig undersøkt. I morgentimene ble kamerasatellitten som skal stå helt oppe i korallrevet og observasjonsplattformen satt ut i sjøen. Deretter ble disse to enhetene og ankeret senket fra hver sin kran til det nesten var nede på havbunnen.
 Viklet seg inn

Alt så ut til å gå greit. Det var først da den fjernstyrte undervannsfarkosten kom ned for å følge med utsettingen de siste meterne ned på havbunnen at det viste seg at kabelen mellom overflatebøyen og observasjonsplattformen på bunnen hadde viklet seg grundig rundt wiren som ankeret henger i.

Like etter ble det meldt at det ikke var forbindelse mellom overflatebøyen og enhetene som skal stå på havbunnen. Dermed kan det ikke leveres strøm fra vindmøllen og ned til ekkolodd, kamera og annet utstyr. Heller ikke går det an å hente opp data fra disse instrumentene.
 

Dermed har fokus skiftet brått - til å få opp igjen utstyret. Det var en komplisert prosess å få det ut. Å få det om bord igjen blir heller ikke enkelt

Utsetting1000.jpg

Utsetting av overflatebøyen ble gjort i smult farvann i går. 

Foto: Kjartan Mæstad

Store konsekvenser

- Nå må vi vurdere om kompleksiteten og ambisjonsnivået er for høyt i forhold til det som lar seg realisere innenfor prosjektets økonomiske rammer, sier Olav Rune Godø.

For eksempel ville operasjonene bli mye enklere, men dyrere, om vi kunne sette ut en og en komponent og koble dem sammen med undervannsplugger etterpå med fjernstyrt undervannsfarkost.

Toktlederen er langt ifra sikker på at alle gode ting er tre, etter at første forsøk på utsetting i mars også mislykkes. 

- Det er egentlig første gang vi prøver å sette ut dette systemet. Tidligere har det vært andre utenforstående problemer som har stoppet oss. Når vi har så mye i sjøen samtidig, er vi sårbare og mye uforutsett kan skje. Dette har store økonomiske konsekvenser som prosjektet ikke kan løse umiddelbart. Nå må vi sette oss ned sammen med de andre prosjektdeltakerne og sponsorer og se hva som er neste steg, sier Godø.
 

Solnedgang1000.jpg

 Solnedgang i Vesterålen

Foto: Kjartan Mæstad
 

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller

Les mer om