Hopp til hovedteksten
Hval
Igår kveld, like ved den lille holmen Kolbeinsey som ligger langt ute i havet nord for Island, komvi over en flokk knølhval som beitet på krill. 
Foto: Lars-Johan Naustvoll
Utskriftsvennlig versjon

Hvaltellingstokt

Hvaltellingene har som mål å dekke Nordsjøen, Norskehavet,  Barentshavet, farvannene ved Svalbard og Grønlandshavet med Jan Mayen i løpet av en seksårsperiode.  Hver sommer dekker vi en del av dette området slik at vi ved slutten av en tellesyklus kan beregne totalbestandene av vågehval og andre hvalarter for hele området.

Om bord har vi åtte hvalobservatører som bemanner to utkikksposter som gjør observasjoner uavhengig av hverandre. Da kan vi seinere sammenligne observasjonene og beregne sannsynligheten for å se hvalen. Vi samler også informasjon om vær og andre forhold som kan påvirke observasjonssannsynligheten. Vi samler også biopsiprøver som brukes til analyser av genetisk bestandsstruktur og fotoidentifikasjon av spesielt knølhval.

Fakta om sjøpattedyr

Sjøpattedyrene deles inn i tre hovedgrupper: hval, sel og sjøkyr. Hvalene og sjøkyrene er plassert i egne ordener, Cetacea og Sirenia. Selene er plassert i gruppen Pinnipedia, en undergruppe av ordenen rovdyr (Carnivora) som også omfatter alle rovdyrene på land. I noen sammenhenger regnes enkeltarter (som slektsmessig hører sammen med landpattedyr) også som sjøpattedyr; blant annet kalifornisk sjøoter og isbjørn. 
Sjøpattedyr