Hopp til hovedteksten

Hvaltelling i gang

Årets hvaltelling er i gang, denne gangen med hovedfokus på Jan Mayen-området og det sentrale Norskehavet. Det brukes både båt og fly, og de som teller fra fly skal legge vekt på å skaffe oversikt over nisebestanden langs kysten.

Hvaltellingene skjer etter den såkalte mosaikkmetoden. Den gjennomføres med at tellingene skjer i ulike deler av Nordøst-Atlanteren fra det ene året til det andre. Etter seks år vil denne metoden gi oss komplett dekning av alle aktuelle havområder i Nordøst-Atlanteren. Det gjør det mulig å beregne   kvotene for vågehvalbestandene som Norge fangster på. I tillegg får vi kartlagt  fordeling og tallrikhet av andre hvalarter.

Væravhengig

Hvaltellerne bruker visuelle metoder og er avhengig av brukbare…

les mer

Hvaltellingen er halvveis

På "Fisktrans" har vi nå kommet om lag halvveis i toktet. Som vi alltid har vært vant med, har værforholdene svingt mellom det helt fantastiske og det helt bedrøvelige.

les mer

Har sett mer nebbhval og vågehval

Under årets hvaltelling har vi sett mer nebbhval enn tidligere. Dessuten har vi observert mer vågehval enn under forrige hvaltelletokt i det det samme området.

les mer