Hopp til hovedteksten
Sildesortering
Sorering av sild på tråldekket ledet av tekniker Jostein Røttingen (til venstre).
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Mye sild også i Trænadjupet

Toktdagbok: Siste døgnet har ”Libas” og ”M.Ytterstad” dekket Trænadjupet. Også her ble har vi observert mye sild. Om dagen står den nær bunnen, om natten står den høyere i vannet som slør.

Dette illustreres best med et eksempel fra ”M.Ytterstad”, der vi ser på sildas endring i vertikal utbredelse over 35 nautiske mil i en periode fra dagslys til kvelden har tredd frem. Når det er dagslys, står silda dypt i flekker, etter hvert som lyset svinner, sprer den seg utover i slør. 
Denne adferden er typisk for silda, og det er antagelig en evolusjonært tilpasset adferd for å unngå predatorer på dagtid (se ekkogrambilde). 
 
Ekkogram

Dette ekkogrammet starter omtrent klokken 13 (til venstre) og slutter 17.30 eller så. Her vises endring i vertikal utbredelse over 35 nautiske mil. Når det er dagslys, står silda dypt i flekker, etter hvert som lyset svinner, sprer den seg utover i slør. 

En del yngre og mindre sild

Trålprøvene i Trænadjupet har hatt en høyere andel mindre sild. Siste prøvene fra ”Libas” og ”M.Ytterstad” gav snittvekter på 267 gram og 299 gram. Dette er betydelig mindre enn silda disse to båtene fisket i går som hadde en snittvekt på 335 gram.  
 
Dette indikerer et innslag av yngre sild, som skal bli interessant å følge videre nå som fartøyene skal kurse videre på Vesterålsbanken den neste dagene. Vi kommer tilbake til fordeling av årsklasser i området når analysene av alder er ferdigstilt.
 
Tråling på Libas

Loddet er festet og Anders Lie Skålevik kommer seg ut av trålbanen.

Foto: Kjartan Mæstad

Forskjeller NVG-sild og sommergytere i vest

Om bord på ”Vendla” er de ferdig med å analysere alderen i to fangster i det vestlige området. Det er litt tidlig å konkludere på forskjeller, men de første analysene viser at sommergyterne er sterkt dominert av 2009-årsklassen, mens 2004-årsklassen dominerer blant vårgyterne slik det også ble vist i gårsdagens rapport fra innsiget langs kysten. 
 
Dersom dette fortsetter så er det meget interessant at sommer- og vårgyterne har hatt en litt ulik rekruttering. Disse dataene som nå samles inn av ”Vendla” bidrar sterkt til å øke forståelsen av bidraget til sommergyterne i området.
 
Kurskart

Fremdrift: Her er oversikt over kursene de tre båtene har dekket så langt. Gjenstående kurser er market i svart.

Foto: Kjell Rong Utne
 
Libas

Libas

Foto: Kjartan Mæstad
 
Årsklassefordeling

Fordeling av årsklasse fra to prøver på "Vendla", sommergytere og vårgytere.

Foto: Aril Slotte

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild