Hopp til hovedteksten
Sild i sikte
Sild i sikte.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

I dag møtte vi silda som er på vei sørover

Toktdagbok: I natt rett vest av Mosjøen på 65°30’N møtte vi endelig den første silda som er på vei sørover langs kysten.

På ”Libas” gikk trålen i sjøen vel klokken åtte i dag tidlig. Etter kort tid kom den opp igjen med en solid sildefangst. Dermed kan vi notere oss for den første sildetrålhalet på toktets femte dag. 
 
Silda vi kom over i dag, stod som kraftige stimer eller slør fra omtrent 100 meter og dypere. Til å tolke ekkoloddregistreringene bruker Havforskningsinstituttet et tolkeverktøy som heter LSSS. En kjøring gjennom dette programmet viser en vertikal utbredelse av sild fra overflaten og ned til 250 meters dyp over en strekning på 5 nautiske mil. (Se illustrasjon).
 
Tolking av sild

Tolking av sild på "Libas"

Fine fangster

 Både ”M.Ytterstad” og ”Libas” har fått fine trålprøver av silda. De tre fangstene hadde en snittvekt på ca 333 gram. Nesten all silda (99 %) som tas på gytefeltene, er vårgytere. 
 
”Vendla” – som går langt vest i havet – har også hatt nok et trålhal. Denne gangen ble det så mye som 50 % sommergytere, noe som gir utslag i snittvekten på 294 gram.
 
Sommer vs vår

Sommer- vs vårgytende sild.

Foto: Øyvind Tangen

Ulik modning 

Sommergyterne og vårgyterne er forskjellige i sin modning (se bilde). Sommergyterne har fremdeles god tid. Det er derfor ikke overraskende at det er lite sommergytere blant silda som er på vei langs kysten nå. 
 
Det er tydelig at området sørvest av Vesterålen på Vøringplatået er et overvintringsområde for denne silda som har sitt hovedgyteområde langs Vesterålen og Lofoten i perioden juli-august. 
 
Dette betyr at den sommergytende silda som blander seg med vårgyterne i overvintringsområdet på Vøringplatået nå snart må vinke farvel til vårgyterne. Eller kanskje klarer noen som ønsker å skifte gyteklubb å henge med?
 
Toktkart

Oversikt over kursene de trebåtene har dekket så langt. Gjenstående kurser er market i svart.

Foto: Kjell Rong Utne
 
Sildefangst

Første sildefangst med "Libas" på sildegytingstoktet. Dekksjef Verner Skålevik inspiserer fangsten.

Foto: Kjartan Mæstad

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild