Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2015

Publisert: 17.02.2015
Gytetoktavslutning1

Tidenes beste gytetokt

Toktdagbok: Gytetoktet ble avsluttet i Tromsø i helgen. De tre båtene som deltok fant sild fra Ålesund i sør til Malangsgrunnen i nord. Dette er antagelig den beste dekningen i tid og rom som noen gang er gjennomført under sildas gytevandring. 
Publisert: 12.02.2015
Sjøsprøyt

Størrelsen teller – i hvert fall for silda!

Toktdagbok: Det er vitenskapelig bevist at størrelsen teller, i hvert fall når det gjelder sild. Den aller største, feiteste, blankeste og fineste oppnår høyest gytesuksess. Ungsilda, derimot, fomler langt mer både med å bli gyteklar og å finne riktig gyteplass.
Publisert: 11.02.2015
Hector2

Måler sildemengde med fiskerisonar

Toktdagbok: Toktdeltaker Héctor Peña er blant Havforskningsinstituttets eksperter på bruk av data fra fiskerisonarer. Han utvikler metodikk slik at fiskerisonarer skal kunne stå sentralt i fremtidens overvåkning og mengdeestimering av pelagisk fisk.

Publisert: 10.02.2015
Nybo

Resultater midtveis i gytetoktet

Toktdagbok: Etter at halve gytetoktet på norsk vårgytende sild er gjennomført, har de tre båtene registrert sild over et stort område. Det ser positivt ut så langt etter foreløpige analyser av utbredelse, tettheter og aldersfordeling.

Publisert: 09.02.2015 - Oppdatert: 10.02.2015
Møljegyting

Stormen Ole og møljegyting

Toktdagbok: Gytetoktet er no i gang att etter at stormen Ole sette ein stoppar for aktiviteten. Då kan det passa med litt info om silda og det ho eigentleg er på kysten for å gjennomføra, nemleg gyting!

Publisert: 06.02.2015
Kurskart

- Dere må jo legge kursen der det er mest fisk!

Toktdagbok: Skal mengdeundersøkelser være representative, går det ikke bare å gjøre undersøker der fisken er. I denne toktdagboken tar vi for oss hvordan toktkursene planlegges når man skal undersøke mengden av fisk i havet.
Publisert: 05.02.2015
Kalibreringskuler

Kalibrering av ekkolodd og sonarar

Toktdagbok: Havforskingsinstituttet tek no opp att gytetoktet på norsk vårgytande sild (NVG-sild). Tre fiskebåtar er på vei for å kartleggja gytevandring og gytebestand på silda. Før jakta på silda kan starte, er det viktig å kalibrera ekkolodd og sonarar for å vere sikker på at alle båtane måler likt og måler riktig. 
Publisert: 02.02.2015
Gytetokt1

Gjenopptar gytetoktet på norsk vårgytende sild

Fiskerne mener det er mye mer norsk vårgytende sild (NVG-sild) enn forskernes beregninger og kvoteråd tilsier. Etter ønske fra fiskerinæringen og med økonomisk støtte fra Norges Sildelag gjenopptar Havforskningsinstituttet nå gytetoktet på NVG-sild. Tre fiskebåter er ute for å kartlegge sildas gytevandring og gytebestand.
Publisert: 05.02.2015
Kalibreringskuler

Kalibrering av ekkolodd og sonarar

Toktdagbok: Havforskingsinstituttet tek no opp att gytetoktet på norsk vårgytande sild (NVG-sild). Tre fiskebåtar er på vei for å kartleggja gytevandring og gytebestand på silda. Før jakta på silda kan starte, er det viktig å kalibrera ekkolodd og sonarar for å vere sikker på at alle båtane måler likt og måler riktig.