Hopp til hovedteksten
Hector2
Héctor Peña i dyp konsentrasjon under sonarkalibrering.
Foto: Øyvind Tangen
Utskriftsvennlig versjon

Måler sildemengde med fiskerisonar

Toktdagbok: Toktdeltaker Héctor Peña er blant Havforskningsinstituttets eksperter på bruk av data fra fiskerisonarer. Han utvikler metodikk slik at fiskerisonarer skal kunne stå sentralt i fremtidens overvåkning og mengdeestimering av pelagisk fisk.

Fiskere kommenterer ofte at vi havforskere benytter oss for lite av sonar som mengdemålingsredskap. Fiskerisonarer blir mye brukt i notfiskerier til å lokalisere fiskestimer, estimere biomassen på stimene samt å observere fisk og redskap under fangstoperasjoner.
 
Moderne sonarer kan søke flere kilometer i alle retninger rundt en båt ved å bruke flere stråler slik at et stort volum observeres samtidig. Det er følgelig ikke underlig at fiskerne stusser ved at forskerne fortsetter å benytte ekkoloddet til mengdemåling, et instrument som bare ser hva som er rett under båten. 
 
Sonar
Diagram av driftsmoduser fiskeri sonar med horisontale og vertikale stråler.Foto: Simrad

Må utvikles mer 

Mengdemåling ved bruk av sonar er nå i en tidlig utvikling, mens mengdemåling med ekkolodd har vært under forskningslupen i flere tiår. Det er helt klart en målsetning at vi på lang sikt skal kunne bruke fiskerisonarer til mengdemåling, enten ved måling av enkle stimer eller ved ekkointegrering slik det gjøres med ekkolodd. 
 
Det vil derimot kreve en god del forskning før man vil kunne etablere en slik metode som er vitenskapelig anerkjent. Her ønsker forskere ved Havforskningsinstituttet å være sentrale i utviklingen.

Sonar kan kontrollere ekkoloddbruk

Det er bare få år siden det ble mulig å få ut digitale data fra sonarer, tidligere analyserte forskere bilder av sonarskjermene. En ny generasjon av fiskerisonarer som kan logge data blir nå jevnlig benyttet til viktige vitenskapelige formål. På grunn av det store observasjonsvolumet kan sonarer observere samme stimen kontinuerlig i flere minutter. 
 
Sonar2
Stor sildestim (cirka 200 meter i diameter) observert på gytetoktet. Stimen står på styrbord side i forhold til båtens kursretning og avstanden til båten er cirka 400 meter.
 
Dette muliggjør måling av egenskaper som dimensjon på stimen, tettheten av fisk og stimens fart og retning. En viktig problemstiling som da også kan belyses er hvorvidt og i hvilken grad fisken unnviker forskningsfartøyer når disse forsøker å fange fisken eller å måle den med ekkolodd (som kun ”ser” i en tynn stråle rett under båten). 
 
Med sonar er det også mulig å observere fisk som står nærme havoverflaten, noe som er umulig med ekkolodd. Målsetningen er følgelig at fremtidig mengdemåling med sonar vil redusere muligheten for underestimering av mengde fisk, når den står nær overflaten eller unnviker fartøy.
 
Fiskeskippere
Erfarne fiskeskippere om bord på "Nybo", Torfinn Gangstad (til venstre) og Arnt Inge Nygård (til høyre), med lang erfaring i bruk av fiskerisonarer, gir forskerne om bord mye nyttig info om sildas adferd underveis i toktet.Foto: Aril Slotte

Fiskerinput i datatolkning 

Siden alle relativt nye fiskefartøyer er utstyrt med moderne fiskerisonarer blir disse ofte innleid og brukt til vitenskapelige undersøkelser. Under slike tokt får havforskere nyttig informasjon fra fiskerne som er vant til å bruke sonarer og tolke informasjonen fra disse. Dette er også tilfellet under det pågående gytetoktet på norsk vårgytende sild. 
 
Her har sonarene vært logget for data på alle fartøy, og det diskuteres heftig på broen i tilfeller der man ser stimer på sonaren, men bommer med ekkoloddet. Sonardataene fra toktet vil bli analysert i ettertid, med tanke på å vurdere hvorvidt biomassen er underestimert på grunn av stimer nær overflaten eller unnvikelse.  
 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild