Hopp til hovedteksten
figur1_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

GOBY-HAKE

Ved hjelp av ny og avansert akustisk teknologi skal forskerne undersøke hvordan goby (Sufflogobius bibarbatus) og hake (Merluccius capensis) klarer seg i det oksygenfattige vannet i oppvellingstrømmen i Benguela-bukta. Resultatene fra disse feltstudiene vil så bli brukt i laboratorieundersøkelser om bord på "G.O. Sars".


Goby (Sufflogobius bibarbatus).


Hake (Merluccius capensis).

Goby og hake har en bemerkelsesverdig toleransegrense for de oksygenfattige forholdene i oppvellingsstrømmen i Benguela-bukta der begge er nøkkelarter. Store områder av havbunnen her er dekket av sediment bestående av hydrogensulfid, og det gjør bunnen og vannet over oksygenfattig. Goby og hake må ha utviklet spesiell fysiologi og attferd som gjør at de klarer seg så godt i et så ekstremt miljø.


Goby på sulfid-sediment på 130 meters dybde.

Under toktet vil det bli brukt nye akustiske metodar for å finne enkeltindivid av hake og goby og følge svømmemønsteret deres. Slik ønsker man å avdekke hvordan de to artene reagerer på endringer i oksygen- og sulfidnivå, og hvordan dette ev. brukes i forholdet mellom jeger og bytte.


Ekkogram som viser hvordan gobier og hake-yngel beveger seg opp og ned i vannsøylen i forhold til oksygennivå.

I laboratoriet skal fiskenes fysiologi og atferd studeres. I kontrollerte eksperiment kan man styre oksygen- og sulfidnivå i vannet og registrere svømmefart og aktivitetsnivå hos enkeltindivider.

Involverte forskere

  • Mark Gibbons, University of Western Cape, Sør-Afrika
  • Janet Coetzee, Marine and Coastal Management, Sør-Afrika
  • Bronwen Currie, Ministry of Fisheries and Marine Resources, Namibia
  • Anne Gro Vea Salvanes og Anne Christine Utne Palm, Universitetet i Bergen
  • Stein Kaartvedt og Gjöran Nilsson, Universitetet i Oslo

Mange studenter fra både det sørlege Afrika og Norge har tatt eller skal ta master- eller doktorgrad i forbindelse med.

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.