Hopp til hovedteksten
nordstand_500.jpg
Utskriftsvennlig versjon

CEMP

CEMP studerer krillens predatorer og skal undersøke hvordan de beveger seg i forhold til krillen. Pelssel og chinstrap- og maccaroni-pingviner skal merkes slik at man kan registrere deres bevegelser og dykkemønster. Disse observasjonene vil bli sammenstilt med data fra Polarinstituttets overvåking av sel- og pingvinbestandene for å bedre forståelsene av deres rolle i økosystemet.


Fur-seals på Bouvetøya ???. Foto: Norsk Polarinstitutt

Overvåkning av fur seal-bestanden innebærer målinger av:

  • bestandsstørrelse
  • female attendance
  • pup growth

 For overvåkningen av bestandene av chinstrap og macaroni-pingviner måles:

  • størrelse på breeding population
  • årlig rekruttering
  • duration of foraging
  • breeding success
  • chick diet
  • breeding chronology

Resultater fra studiene av fysiske forhold og krill av AKES og CCAMLR vil dessuten gjøre det mulig å studere selens og pingvinenes prey selectivity og foraging habitat selection. Konkurranse mellom krillens predatorer vil også kunne utforskes nærmere.

Prosjektleder

Kit Kovacs
Norsk Polarinstitutt

 

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.