Hopp til hovedteksten
biac_200.jpg
Utskriftsvennlig versjon

BIAC

I BIAC (Bipolar Atlantic Thermohaline Circulation) skal forskerene studere det kalde og tunge vannet som blir dannet i Antarktis og Arktis. Dette vannet fyller opp 80 % av verdshavene, og mesteparten blir dannet på høye breddegrader i Atlanterhavet. Aller tyngst er det salte vannet som dannes på kontinentalsoklene i Arktis og Antarktis.

I BIAC skal man studere prosesser som fører til danning av dette salte vannet, kartlegge områder der denne prosessen er mest effektiv samt studere effekten på den bipolare Atlantiske Thermohaline Sirkulasjonen (THC).

Dette innbærer:

  1. Å forstå variabiliteten til hydrografien og biogeokjemien i områder der den mest effektive danningen av det kalde og tunge dypvannet finner sted.
  2. Å studere prosessene som er viktige for produksjonen av det kalde og tunge dypvannet.
  3. Å studere dynamikk og blandingsprosesser når det tunge vannet fra sokkelområdene dykker ned i dyphavet.
  4. Å studere hvordan danningen av det tunge vannet i polarområdene påvirker det globale klimaet.
  5. Å bygge målestasjoner til å overvåke klimavariasjoner.

~les mer om BIAC

Kontaktperson:
Tor Gammelsrød
Tlf: 55 58 26 95

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.