Hopp til hovedteksten

Toktdagbok

Publisert: 10.04.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
bild1372.gif

Forskningstoktet er slutt

Etter mange dager med tråling og akustiske studier av havbunnen, har forskerne om bord fått alt materiale som trengs for å utføre undersøkelsene sine. De siste dagene har derfor gått med til forskning og innsamling av data til senere analyser. En del tråler har blitt utført på spesialbestilling, for å lappe huller i datamaterialet.

Publisert: 08.04.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
bilde1a372.gif

Høy sjø og lav gange

Helgen utenfor Skjelettkysten har vært preget av høy sjøgang og utfordringer utenom det vanlige for forskerne om bord. Til daglig er de vant til at apparater og instrumenter på laboratoriene står i ro. Det er også ganske uvanlig at sausen havner på naboens tallerken når man sikter på sin egen.

Publisert: 07.04.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
photo1a372.gif

Tråling og nye eksperimenter med fisk

I dag har det pågått en del bunntråling på grunt vann, uten de helt store fangstene av gobider og lysing. Båten seiler derfor utover ettermiddagen mot en dypere stasjon for å få mer fisk til de marinbiologiske eksperimentene som foregår om bord.

Publisert: 03.04.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
akva.gif

Forsøkene er i gang

Etter nattens trålinger og bunnprøver har forskerne på ”G.O. Sars” så vidt begynt med sine eksperimenter på gobider og lysning.

Publisert: 02.04.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
tral_200.jpg

Første trål av gobi og hake

I løpet av natten foretok "G.O. Sars" omfattende akustiske studier av bunnforholdene utenfor kysten av Namibia. Søkingen muliggjorde den første vellykkede bunntrålen i løpet av formiddagen.

Publisert: 02.04.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
akustikk_400.jpg

Nye forskere om bord

Mandag 31. mars 2008: ”G.O. Sars” ligger til kai ved Walvis Bay i Namibia, og tar om bord sju vitenskapelige ansatte, tre stipendiater, to postdoktorer, åtte studenter og sju teknikere. Kvinneandelen er på over 50 prosent. Disse skal hovedsakelig forske på gobi og hake, som kan leve under ekstremt oksygenfattige forhold utenfor Skjelettkysten. Deltakerne på toktet kommer fra Norge, Namibia, Canada, Sør Afrika, England og Tyskland.

Publisert: 28.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009

Leif Nøttestad på NRK Sveip

I går ettermiddag var Leif Nøttestad direkte inne fra Walvis Bay i Namibia på programmet Sveip på NRK2. Her ble han intervjuet om andre delen av toktet i Sørishavet med ”G.O. Sars”. Sveip er et aktualitetsmagasin som tar for seg nyhetsdagen gjennom Internett. Se innslaget her: Sveip 27.03.08

her.
Publisert: 27.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
Figur-2-Cape-fur-seal372.gif

Klappet til kai i Walvis Bay, Namibia

Nå er ekspedisjonen med "G.O.Sars" i Sørishavet over for denne gang. Vi ble loset trygt i havn av våre navigatører sammen med losen fra båten ”Flamingo”.

Publisert: 26.03.2008 - Oppdatert: 14.12.2011
Figur-3-blue372.gif

Flygefisk ved undersjøisk fjelltopp

VEMA undersjøiske fjelltopp ligger i det sørlige Atlanterhavet, om lag 1000 km vest-nordvest av Cape Town, på 31°38'S, 8°20'E. Den ble oppdaget av forskningsfartøyet Vema i 1959. Den veldig grunne undersjøiske fjelltoppen ute i det store intet, ble først studert for mulige diamantforekomster.

Publisert: 24.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
Skallskifte - Antarktisk krill

Vekstforsøk på antarktisk krill

Det er tidlig på morgenen, trålen er fortsatt ute, men kommer opp hvert øyeblikk. Vi står allerede klare på dekk iført hjelmer og vernesko og venter i spenning. I mellomtiden har noen oppdaget knølhval som svømmer rundt fartøyet, og ventetiden går med til speiding og fotografering. Denne morgenen er det mange hval rundt båten og det er et utrolig syn og veldig gøy!

Publisert: 22.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
Figur-1-Knlhval372.gif

Hval i Sørishavet

Hvalobservasjonene i Sørishavet har foregått på brua om bord i G.O. Sars, som er en glimrende plattform for å kikke etter ulike arter av sjøpattedyr og fugl langs kurslinjene våre fra Cape Town til det antarktiske kontinent. Så langt har vi registrert 8 ulike arter, inkludert spermhval, vågehval, knølhval og finnhval.

Publisert: 21.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
Figur-1a372.gif

Antarktisk krill - en nøkkelorganisme i Sørishavet

På 41°S i det Sørlige Atlanterhavet med kurs mot Walvis Bay, Namibia, og etter uker i vann med temperatur nær 0°C, målte vi 16°C i overflaten. Toktets hovedrolleinnehaver, den antarktiske krillen, har vi forlengst forlatt i det kalde Sørishavet. Nå har vi begynt å analysere de innsamlete dataene.

Publisert: 19.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
ProtistFigur-1a372.gif

Parasitter i Sørishavet

Parasitter og sykdom er særdeles lite studert i Antarktis, her kan vi trygt snakke om at vi kjenner bare toppen av isfjellet og knapt nok det. På AKES-toktet er det for første gang tatt prøver av fisk fra Sørishavet ved Dronning Maud Land og nordover mot Bouvetøya.

Publisert: 18.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
Figure1-GOSARS372.gif

Når små endringer gir store utslag

Akustiske kartlegginger av krill, fisk og andre marine organismer krever en fundamental forståelse av hvordan lyd forplantes fra en svinger montert i bunnen av et fartøy og så blir reflektert tilbake fra en mål-organisme (krill) som lever i gitte dyp under overflaten. Intensiteten fra returekkoet gir målstyrken til et gitt individ ved en gitt lydfrekvens.

Publisert: 17.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
Chaetoceros372.gif

Små organismer - stor betydning

Etter tre uker til havs dukket Bouvetøya opp foran oss i all sin prakt med blåis, snø og fjell i et øyeblikk av solskinn. Noen minutter senere er øya igjen borte i et tåkehav. På prøvetakingsstasjonen nær øya var den antarktiske krillen Euphausia superba spesielt stor (opp til 6 cm lang), og med magen og tarmen full av en grønnaktig masse. Krillen lever av små planktonalger som er viktige i Sørishavet, og ved undersøkelser av tarminnholdet under mikroskop fant vi rester av ulike kiselalger.

Publisert: 14.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
Bouvetya-med-is372.gif

Krilljakten fortsetter ved Bouvetøya

Bouvet er den sørligste øya på den midt-atlantiske rygg, plassert midt i Sørishavet mellom Kapp det Gode Håp i Sør Afrika og det antarktiske kontinent, på 54° 25’S og 3° 21’Ø. Denne lille ubebodde vulkanøya måler 7 x 10 km, er 780 m.o.h. på sitt høyeste og har hele 94 prosent av sin overflate dekket av en isbre.

Publisert: 11.03.2008 - Oppdatert: 21.06.2009
Daggertooth-372.gif

Med tenner som dolker

For første gang på denne delen av toktet brukte vi den store fisketrålen og sendte den ned til 1200 meters dyp. Trålen kom opp med mange fascinerende arter, blant annet eksemplarer av arten som på engelsk kalles daggertooth (Anothopterus pharaoh). Direkte norsk oversettelse blir dolketann.

Last ned:
Publisert: 10.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
genetikkA350.gif

Genetiske analyser i liten storm

Antarktis er velkjent og fryktet for sitt skiftende vær, kraftige vind og utfordrende bølgehøyde. På den andre siden er det viktig at analyser som baseres på genetisk variasjoner i proteiner (enzymer), gjennomføres på så ferskt materialet som mulig. Dette sikrer god kvalitet på protein analysene, mens prøver for DNA-analyser kan legges på sprit og analyseres på et senere tidspunkt i et moderne molekylær genetisk laboratorium.

Publisert: 05.03.2008 - Oppdatert: 15.06.2009
Krill372.gif

Krill sør for den antarktiske polarsirkel

Etter 13 dager til sjøs krysset vi den sørlige polarsirkel og nådde det som antakeligvis blir toktets sørligste punkt, 67.29° sør, 7.99° øst. Dette punktet ligger bare 153 nautiske mil fra fastlands-Antarktis, og er dekket av tykk is om vinteren. I dette sørlige område fortsatte vi prøvetakingen, og fikk store mengder krill i fangsten. Vi fikk også et gledelig besøk av nysgjerrige knølhval som lekte seg rundt båten.

Publisert: 05.03.2008 - Oppdatert: 16.06.2009
Krilltraal372.gif

Vi nærmer oss Antarktis

De varme vannmassene fra Det indiske hav som vi passerte på vår ferd sørover fra Cape Town er nå for lengst tilbakelagt. Vi befinner oss nå, lørdag 23. februar, i kaldere atlantisk vann, hvor overflate- og lufttemperaturen er henholdsvis 6,6 og 5,6°C (posisjon 47,6°S og 15,0°Ø). Etter bare noen få døgns seilas fra Cape Town, hvor vi hadde nær 30°C i skyggen, merker toktdeltakerne godt temperaturfallet på veien sørover.

Publisert: 04.03.2008 - Oppdatert: 15.06.2009
isfjell-med-band400.jpg

Fisk i midtre vannlag: hvilken betydning har disse artene i Sørishavet?

"G.O. Sars" er bedre utrustet enn noe annet forskningsfartøy for å studere mesopelagiske fisk - fisk i de midtre vannlag. Med det utstyret vi har til rådighet kan vi allerede nå fastslå at det i områdene fra Bouvetøya og sørover er mindre slik fisk enn i mange andre havområder.

Publisert: 03.03.2008 - Oppdatert: 15.06.2009
sonar_ekkolodd400.gif

Kartlegging av et stykke norsk bunn i Sørishavet

Bunnkartlegging ved hjelp av multistråle ekkolodd er også en del av toktet i Sørishavet, nærmere bestemt Astridryggen som ligger på omtrent 66 grader Sør og 13 grader Øst. Her varierer bunndypene fra knapt 2000 til over 5000 meter. Når man kartlegger bunnen på 5000 meter presses utstyret til ytterkanten av ytelsesområdet, spesielt når skipet går med omtrent 11 knop.

Publisert: 21.02.2008 - Oppdatert: 15.06.2009
CapeTown_lossing_dagens_fan.jpg

"G.O. Sars" på vei fra Cape Town til Astridryggen

Forskningsfartøyet G.O. Sars forlot havna i Cape Town 19. februar kl. 1430 lokal tid med nytt mannskap og vitenskapelig personell om bord fulle av forventninger. Andre del av AKES-toktet er definitivt i gang med betydelig internasjonal deltakelse fra USA, Mexico, Brasil, Tyskland, Polen, Skottland og Kina.

Publisert: 13.02.2008 - Oppdatert: 15.06.2009
SouthA372.jpg

Fremme i Cape Town

Så var vi der. I Cape Town. Etter å ha vært igjennom et hav av opplevelser og inntrykk, er det så å si slutt. Nye forskere og nytt mannskap er på vei for å fortsette på andre del av AKES-toktet. Toktdagboken fortsetter når de har kommet vel i gang.

Publisert: 12.02.2008 - Oppdatert: 15.06.2009
GOSisfjell372.jpg

Noen tanker like før Cape Town

Vi har nå avsluttet innsamlingen for AKES prosjektet for denne gang og er på vei til Cape Town. Da har vi tilbakelagt 6309 nautiske mil. Vi rydder, demonterer, vasker, lagrer data og forbereder presseseminaret og åpen båt i Cape Town 14. og 15. februar.

Publisert: 11.02.2008 - Oppdatert: 15.06.2009
vakserhekken372.jpg

Setter alle kluter til

Vi nærmer oss slutten på denne første av to runder i Sørishavet. Men før vi kommer til Cape Town må båten vaskes og de vitenskaplige prøvene merkes før de bringes hjem for videre analyser.

Publisert: 10.02.2008 - Oppdatert: 12.06.2009
amfipode372.jpg

Planktonundersøkelsene i Sørishavet

Som det framgår av ekspedisjonens tittel ”Antarctic Krill and Ecosystem Studies” er antarktisk krill, Euphausia superba, og dens omgivelser sentrale i de pågående undersøkelsene. Euphausia superba er den største krillarten i verden, og oppnår en maksimallengde på 6,3 cm. Totalt sett er det foretatt tallrike undersøkelser av denne krillen i Antarktis, men det området hvor ”G.O.Sars” -toktet har gått, dvs. fra Sør-Georgia til Bouvetøya, har vært gjenstand for få undersøkelser. Forventningene til og usikkerheten på hva vi ville finne av plankton i området var derfor store.

mesopelagiske fisk og særlig lysprikkfisk
Publisert: 09.02.2008 - Oppdatert: 15.06.2009
AndreasA372.jpg

34 dagers ventetid er over

I 2006 satte det tyske Alfred Wegener’s institutt for polar- and marinforskning i Bremerhaven ut ni ekkolodd med trykksensorer på havbunnen for å måle endringer i den antarktiske havstrømmen sør for det afrikanske kontinentet. En god del tidligere enn planlagt er Andreas Macrander ute for å se til tre av i alt ni utsatte PIES, som han kaller dem.

Grace på NASAs nettsider.
Publisert: 08.02.2008 - Oppdatert: 12.06.2009
Asteromphalus372.jpg

Drar hjem med nye arter

Håver og vannprøvetakere har brakt opp mye planteplankton til Lars Naustvoll på de ulike prøvetakningsstasjonene vi har stoppet på. Noen slekter og arter kjenner han fra arktiske strøk, andre har han bare lest om. Men innimellom regner han med at det vil være noen hittil uoppdagede planteplanktonarter. Han har bare ikke funnet dem ennå.

Publisert: 07.02.2008 - Oppdatert: 12.06.2009
temp_along_track-copy372.jpg

På vei ut av krillområdet

”G.O. Sars” er på vei gjennom fronten mellom antarktisk og subantarktisk farvann. Dette betyr at vi er ute av områdene der vi kan vente å finne krill, i hvert fall den arten som har vært i fokus på dette toktet; Euphausia superba.

Publisert: 06.02.2008 - Oppdatert: 12.06.2009
RolfB372.jpg

Akustiske modeller for beregning av mengde

Under ”G.O. Sars” står det seks ekkolodd og en sonar som kontinuerlig sender ut lydbølger. Ekkoene som fanges opp sammenlignes med akustiske modeller for å identifisere krill og andre arter samt beregne størrelsen på dyreplankton.

Publisert: 05.02.2008 - Oppdatert: 12.06.2009
storm1a372.jpg

Orkan

Vind så kraftig at vindmåleren ikke klarte å registrere den. Lavtrykk så lavt at ikke barometeret kunne måle det. Det var en frisk morgen i dag om bord på ”G.O. Sars” som er på vei nordover langs 0-meridianen fra Bouvetøya.

Publisert: 04.02.2008 - Oppdatert: 12.06.2009
Laballetre372.jpg

Vekstrateforsøk blir del av masteroppgave

På dette toktet i Sørishavet samler jeg inn data til masteroppgaven min om storskalafordelingen av krill. Her skal jeg sammenligne fordelingen av krill i området rundt Sør-Georgia med fordelingen rundt Bouvetøya og se på krillens vekstrate gjennom eksperimenter om bord i båten.

Publisert: 03.02.2008 - Oppdatert: 12.06.2009
GOS370.jpg

Et linekast fra Bouvetøya

Forskerteamet på Bouvetøya hadde mistet internettforbindelse som går via satellitt og trengte en datafil for å gjenopprette kontakten. Vi lastet den ned på båten, brente den på en CD og leverte datafilen på stranden - sammen med iskake, chips, sjokolade og litt annet snadder.

Publisert: 02.02.2008 - Oppdatert: 11.06.2009
yen370.jpg

Et lite stykke Norge

Vi kan se Bouvetøya i det fjerne. Denne lille øyen nesten på andre siden av kloden som ble annektert i 1930. Øya har siden hatt status som norsk biland. Dette er det stykke land som ligger lengst fra alle andre landområder, så Norge har i hvert fall den rekorden. Her skal vi undersøke plankton- og fiskeforekomstene. Utrolig nok har Norge som stor fiskerinasjon aldri vært her for å kikke på de marine ressursene.

Publisert: 01.02.2008 - Oppdatert: 11.06.2009
Vannglass370.jpg

Lager ferskvann om bord

Vasking, koking, dusjing, med mer. På toktet i Sørishavet går det med omtrent 10.000 liter ferskvann – eller 10 kubikkmeter - hver eneste dag. ”G.O. Sars” har to tanker som til sammen tar 184 kubikkmeter ferskvann. Det holder til knappe tre ukers forbruk. Likevel har vi tilstrekkelig med ferskvann.

Publisert: 31.01.2008 - Oppdatert: 11.06.2009
feil370.jpg

Ikke lett uten nett

Hvor avhengig man er av internett, merkes først når nettet er borte. Selv midt ute i havet, langt ned mot Sydpolen, tar det ikke lang tid før internettilknytning blir en selvfølge. Nå har vi i flere dager stort sett vært uten. Abstinensene har vært påtakelige. Og når så forbindelsen er tilbake, skal alle på nett samtidig.

Publisert: 29.01.2008 - Oppdatert: 11.06.2009
electrona370.jpg

Utvalg fra fiskefangsten

Vinden gjør fortsatt arbeidet vanskelig. Vi mister en del forskningsstasjoner på veien, men har allerede kommet over mange spennende skapninger som vi ikke har i våre hjemlige farvann. Her er et utvalg noen av de artene som er hentet opp av havet.

Publisert: 27.01.2008 - Oppdatert: 11.06.2009
sJ370.jpg

Full storm stopper prøvetakingen

Det er søndag, det er formiddag og det er nesten ingen som er oppe. Det er en grunn for det. Vinden har vært oppe i full storm. Båten beveger seg ganske mye. Alt som ikke er boltet eller surrer fast, sklir rundt på border, pulter og gulv.

Publisert: 25.01.2008 - Oppdatert: 11.06.2009
solnedgang-fr-falkland370.jpg

Opplevelsestur!

Drivende isfjell, ukjente isfisk, eksotiske pingviner, rustne hvalfangerstasjoner, utfordrende masterstudier, uregelmessig døgnrytme, stadige trålhal, flott båt og hyggelige folk. For Dag Nielsen (22) er toktet med ”G.O. Sars” et fantastisk eventyr. Han har skrevet om sine opplevelser på turen så langt i denne toktdagboken:

Publisert: 24.01.2008 - Oppdatert: 18.06.2009
Krillbill1og2a370.jpg

Midtveis i første del av AKES-toktet

Tiden flyr av gårde kanskje med enda større fart her i sør enn hjemme. Været så langt har vært helt på vår side. Selv om det er høysommer er det bare 3 grader i luften, dvs litt varmere enn i overflatelaget. Så sammenliknet var sommeren i Bergen en drøm.

../../antarktis/__data/page/8149/Cruiseskipogis800.jpg
Publisert: 23.01.2008 - Oppdatert: 11.06.2009
Einar1370.jpg

Sanker data til masteroppgaven i Sørishavet

Einar Loshamn (26) brukte nøyaktig to sekunder å bestemme seg da han fikk muligheten til å dra til Antarktis og samle inn data til masteroppgaven i marinbiologi. På fire-fem dager i havområdene rundt Sør-Georgia, har han sanket informasjon om hvilke arter som finnes nedover i havdypet og hvem som spiser hvem. Han kommer med denne rapporten:


Mer om plattformene som brukes til å samle data
Publisert: 22.01.2008 - Oppdatert: 10.06.2009
AtleogTerjeMONTERING160.jpg

Kan studere krillen uforstyrret

Vanligvis gjøres akustiske undersøkelser av fisk og krill ved å bruke ekkolodd på båten mens den går. Men med å sette ut plattformer med påmontert ekkolodd i sjøen som får stå i ro et døgn eller to, får man et helt annet bilde av adferden til fisk og dyr i området ekkoloddet dekker.

Publisert: 21.01.2008 - Oppdatert: 10.06.2009
KrillGeorg370.jpg

Tar bilder av krillens ekko

Anslagene på hvor mye krill det finnes i Sørishavet varierer enormt; fra 37 millioner tonn til over 150 millioner tonn. Georg Skaret tar bilder av krillen, som sammen med andre data kan gi bedre beregninger av krillbestandens størrelse.

Kurskart som viser hvor "G.O. Sars" er og har vært i løpet av toktet.
Publisert: 19.01.2008 - Oppdatert: 18.06.2009
VolkerLENGDEMALING365.jpg

- Store klimaendringer i Antarktis

- Det skjer store klimaendringer i det antarktiske miljøet som vil ha alvorlige konsekvenser for økosystemet. Det er viktig med internasjonalt samarbeid for å studere deler av dette store området, mener Volker Siegel. Tyskeren er forsker ved et fiskeriforskningsinstitutt i Hamburg og har vært på 20 forskningstokt i Antarktis de siste 30 årene.

Publisert: 18.01.2008 - Oppdatert: 10.06.2009
Trlut360.jpg

Første trålhalet med krill

Kalibreringsarbeidet er ferdig og vi har forlatt pingviner, sel og rustne hvalstasjoner på Sør-Georgia til fordel for åpne havet. I dag har vi lett etter krill. Det tok ikke lange stunden. Det var så vidt forskerne ble ferdig med planleggingsmøtet om hvordan fangsten skulle håndteres, så gikk trålen i sjøen.

Publisert: 17.01.2008 - Oppdatert: 17.06.2009
FILMogvideo350.jpg

Krill, men får det ikke til

Roger Munns og Nick Guy er to frilans videofotografer som BBC har sendt med på toktet i Sørishavet for å filme krill, gjerne store flokker og aller helst når krillen blir angrepet av dyr og fisk som lever av den. Det er litt av en utfordring og mye skal klaffe før dette går i boks.

Publisert: 17.01.2008 - Oppdatert: 09.06.2009
Kalibreirng3a350.jpg

Kuler og kalibrering

Snart skal vi ut på havet og lete etter krill og makrell isfisk og prøve å finne ut hvor store mengder det er ved å gjøre akustiske målinger med ekkolodd og sonar. Da må måleinstrumentene være så nøyaktig som mulig. De siste dagene har gått med til kalibrering - og i dag fikk vi gjester til lunsj.

Publisert: 15.01.2008 - Oppdatert: 09.06.2009
Grytviken350.jpg

Strandhugg i Grytviken, Sør-Georgia

Etter at forskerne fra Bjerknessenteret hadde tatt sine siste bunnprøver ute i fjorden mandag formiddag, la "G.O. Sars" til kai i Grytviken på Sør-Georgia. Fra 1904 til ut på 60-tallet var dette en norsk hvalfangststasjon. I dag er det tilholdssted for en britisk forskningsstasjon, pingviner og sel. Etter halvannen uke på båten, slapp alle toktdeltakerne i land.

Kurskart som viser hvor "G.O. Sars" er og har vært i løpet av toktet.
Publisert: 13.01.2008 - Oppdatert: 09.06.2009
kart350.jpg

Finner 15 000 år gammel klimainfo på 3000 meter

Kjerneprøvetakeren kommer opp fra 3000 meters dyp med de gjennomsiktige plastrørene nesten halvfulle av bunnprøver. Fornøyd kan Stig Monsen og Øyvind Paasche forsiktig forseile og lagre prøvene som kan fortelle om klimavariasjoner 15 000 år tilbake i tid.

Om PALEODRAKE på imr.no
Publisert: 11.01.2008 - Oppdatert: 09.06.2009
blekksprut350.jpg

Første testfangst under lupen

Mannskapet har rigget trålutstyr og foretatt en kort prøvetråling. Fangsten gav biologene anledning til å kikke nærmere på noe av artsmangfoldet i havet og teste ut rutinene for identifisering. De ulike artene skal også dokumenteres i form av bilder, og denne første prøvetrålingen gav anledning til å rigge opp fotoutstyr og luper og prøve dette ut også.

Publisert: 09.01.2008 - Oppdatert: 18.06.2009
aredning350.jpg

Brannøvelse på "G.O. Sars"

Etter å ha tanket opp på fjorden utenfor Stanley på Falklandsøyene, var det tid for sikkerhetsøvelse. Brannalarmen gikk, og alle møtte ute på femte dekk, like bak broen. Der ble vi kommandert til å ta på overlevelsesdrakten og ta plass i livbåten.

/antarktis/__data/page/8115/kart900.jpg
Publisert: 08.01.2008 - Oppdatert: 08.06.2009
Albatross350.jpg

Utpakking, montering, skruing og stuing

Det er nå en uke siden vi reiste hjemmefra så vi begynner å bli vant til sol og pent vær. Vi forlot Montevideo 4. januar og vi nærmer oss nå Falklandsøyene der vi skal fylle opp med bunkers og ferskvann. Det blir nok en spesiell opplevelse å se Falklandsøyene som var midtpunktet i verdensbegivenhetene da den ble invadert av Argentina i april 1982.

argobøyer
Publisert: 07.01.2008 - Oppdatert: 09.06.2009
Fellesbilde_350.jpg

Med kurs mot Falklandsøyene

Da er vi i gang med toktet i Sørishavet med forskningsfartøyet ”G.O. Sars”.

../../antarktis/__data/page/8104/Fellesbilde800.jpg
Publisert: 10.01.2008 - Oppdatert: 01.04.2008
kart458.jpg

Kart

Kartet viser posisjonen og kursen til "G.O Sars" på toktet i Sørishavet. Posisjonen til "G.O. Sars" klokken 12 GMT sent tirsdag/tidlig onsdag 13. februar 2008. ...
Publisert: 06.03.2008 - Oppdatert: 17.06.2009
Wandering albatross

Fugl fra Cape Town til Antarktis

Ved å observere fugl langs 15o øst fra Kappstaden mot Antarktis får man viktige økologiske data fra toktet. De fleste studier av fuglelivet i Sørishavet har foregått nær land eller på hekkeplassene. Denne undersøkelsen foregår langt til havs. Derfor var det med spenning jeg gikk om bord i Cape Town. I 40 døgn skulle jeg være omgitt av interessante fugler, og forhåpentlig forstå mer av sjøfuglenes økologi. Jeg visste lite om hva som ventet meg – og hittil har jeg fått mer enn jeg kunne håpe på!

Publisert: 26.02.2008 - Oppdatert: 17.06.2009
salpa_tompsoni.jpg

Salpenes rolle i Sørishavet

Klokken fire i morges kom den pelagiske trålen inn på dekk. Den hadde fisket ned til 750 meters dyp og de fem trålposene var fulle av geléaktige organismer, bl.a. flere salpearter. Der var tusenvis. Vi fant også noen kjempestore maneter. En hadde en diameter på en meter og veide 20 kg. Der var også noen interessante fiskearter, krill og amfipoder i prøvene og alle mann sorterte, identifiserte, målte og dissekerte salper.

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.