Hopp til hovedteksten
sonar_ekkolodd400.gif
Utskriftsvennlig versjon

Kartlegging av et stykke norsk bunn i Sørishavet

Bunnkartlegging ved hjelp av multistråle ekkolodd er også en del av toktet i Sørishavet, nærmere bestemt Astridryggen som ligger på omtrent 66 grader Sør og 13 grader Øst. Her varierer bunndypene fra knapt 2000 til over 5000 meter. Når man kartlegger bunnen på 5000 meter presses utstyret til ytterkanten av ytelsesområdet, spesielt når skipet går med omtrent 11 knop.

Over:
Illustrasjon av bunnkartlegging med standard ekkolodd (enkeltstråle) til venstre og multistråle til høyre.

Været må være tilnærmet maks med bortimot flatt hav for at man skal lykkes. Det er satt av 5 dager til dette og vi begynte natt til fredag 29. februar på den første av i alt 10 kurslinjer som dekker en distanse på 1200 nautiske mil. Denne dype bunnkartleggingen blir utført for Oljedirektoratet.

Multistråle ekkoloddet er produsert av SIMRAD AS og har typebetegnelsen EM300. Det opererer på 30 kHz. Multistråle betyr at ekkoloddet sender ut 135 stråler i vifteform, der hver stråle er 2 grader langskips og 1 grader tverrskips. Dette gir en nøyaktig kartlegging av havbunnen.


kartlagt-omrade400.gif
Illustrasjon av et kartlagt område med multistråle ekkolodd. Legg merke til den høye detaljrikdommen.


ekkoloddansvarlig400.jpg
Instrumentsjef Asgeir Steinsland, ansvarlig for kjøringen av ekkoloddet, ved skjermen som viser dataloggingen. Foto: Leif Nøttestad, Havforskningsinstituttet.


Tekst og grafikk ved Ronald Pedersen og Asgeir Steinsland.


 

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.