Hopp til hovedteksten
Figur-2-Cape-fur-seal372.gif
Utskriftsvennlig versjon

Klappet til kai i Walvis Bay, Namibia

Nå er ekspedisjonen med "G.O.Sars" i Sørishavet over for denne gang. Vi ble loset trygt i havn av våre navigatører sammen med losen fra båten ”Flamingo”.

Over:
Losbåten Flamingo ved siden av "G.O. Sars" på vei inn til Walvis Bay. Foto: Leif Nøttestad

Den sørafrikanske pelsselen (Cape fur seal) slo også følge med oss inn mot havna. Etter mer enn 5 uker på havet uten landkjenning, føles det rart å sette beina på fast grunn i Namibia. Nå vugger det en god del når vi beveger oss på kaia, etter å ha opplevd alt fra laber bris til storm i Sørishavet. Det har blitt jobbet intenst i lengre tid og til langt på natt med å ferdigstille toktrapporten før vi klappet til kai i Walvis Bay. Det er best å gjøre ting ferdig når vi er om bord, før vi sprer oss for alle vinder. Toktrapporten skulle være nyttig og interessant lesning for både lekfolk og lærde.


Figur-2-Cape-fur-seal372.gif
Sørafrikansk pelssel følger oss inn til havna. Foto: Eirik Grønningsæter


Det har blitt samlet inn Terrabyte med data fra et hav av instrumenter og prøvetakingsutstyr om bord. Av hovedresultater kan nevnes at vi har kalkulert mengden antarktisk krill (Euphausia superba) til å være om lag 14 millioner tonn innenfor et område som vi dekket grovt på ca. 500 000 km2. Dette bestandsestimatet på krill er mest sannsynlig et underestimat, hovedsakelig på grunn av at vi ikke har talt med krillstimene som svømmer tett mot overflaten. Årsaken er at ekkoloddet som vi primært bruker til å måle mengden av krill langs kurslinjene, ikke detekterer grunne stimer nær overflaten på grunn av at ekkoloddet starter datainnsamlingen fra om lag 15 m dyp. Den kvantitative multistråle-sonaren om bord, som registrerer stimer helt opp i overflaten, har således også vært viktig for å samle krilldata i Sørishavet. 


Vitenskapelig personell og mannskap om bord på G.O. Sars under 2. del av AKES-toktet. Foto: Elise Golten

Området vi har dekket og brukt i mengdeberegningene av krill utgjør kun ca. 5 % av hele havområdet i Sørishavet. Dette viser hvor svære områder med dypt hav som finnes nord for Antarktis-kontinentet. Dersom vi antar at det er liknende forekomster rundt hele havet, har vi et røft anslag på om lag 280 millioner tonn krill i Sørishavet. Toktet med G.O.Sars har definitivt økt vår kunnskap om antarktisk krill og dette økosystemet.

Det har vært 41 personer om bord på G.O. Sars i Sørishavet, inkludert bred internasjonal deltakelse.  Vi vil gjerne takke alle sammen for innsatsen!
 

Skrevet av

Leif-Nttestad100.gif

Leif Nøttestad, PhD, er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet med hovedoppgaver knyttet til atferd, økologi og forvaltning knyttet til blant annet sild, makrell og makrellstørje. Leif er på denne ekspedisjonen involvert i studier på fisk og hval, sonarregistreringer på krill, og i tillegg fungerende fotograf (film og foto) om bord på G.O.Sars i Sørishavet.

Les mer

om havområdet på temasidene om Antarktis.